Exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen

Datum & Tid

Datum: 19 maj, 2020 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Distansutbildning

 

Det sker mycket byggande och exploatering i Sverige, både i stora och små kommuner. Det finns dock många aspekter som måste beaktas i en kommun. Redovisningen utvecklas konstant. Nya regler för 2019 påverkar investeringsredovisningen från 2020. Exploateringsredovisningen utvecklas kontinuerligt. Kursen kommer även att ge grunderna för exploatering i Plan- och bygglagen samt beröra Vattentjänstlagen. En icke obetydlig fråga i sammanhanget är också hur momsen ska hanteras.

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om exploatering i PBL, ML och redovisningen.

 

Kursinnehåll: Exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen (pdf)

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Vilka nya eller nygamla regler måste vi anpassa redovisningen till när det gäller investeringar?
  • Vad är ett markanvisnings- och exploateringsavtal samt gatuersättning. Hur påverkar det sättet att redovisa?
  • Fungerar den interna fördelningen mellan investeringsverksamheten och externredovisningen?
  • Momsen påverkar exploateringsverksamheten.
  • Hur kommer det att påverka budgeteringen.

 

 

 

Föreläsare

Ola Eriksson senior utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. En av Sveriges mest namnkunnige inom redovisning och som anlitas av flera kommuner, SKR och har haft många olika utredningsuppdrag.

 

Göran Andersson utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. Göran har lång kommunal erfarenhet inom både ekonomi och samhällsbyggnadsområdet.

 

Fredric Ottozon informatör och Carl Gustav Fhager skatterevisor från Skatteverket. De har deltagit i ett antal olika utbildningar inom området.

 

 

Målgrupp

Målgruppen är du som jobbar med exploateringsfrågor såsom ekonomichef, redovisningschef eller ekonom inom området, men även exploateringschef och exploateringsingenjör. Speciellt viktiga är budgetchefer. Det är en fördel om flera kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med ekonomi/redovisning/budgetfrågor och exploatering.

Information

Sista anmälningsdag
12 maj, 2020
Pris

Medlem: 4 500 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast 19 mars och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram