Finansprogrammet

Form: KEF
Mer information: Finansprogrammet 

Datum & Tid

Datum: 29 jan, 2021 Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Finansprogrammet –
Strategisk finansiering och medelsförvaltning

Utbildningen omfattar fem kurstillfällen (halvdagar) med start 2020-12-18:

  • 2021-01-29
  • 2021-02-26
  • 2021-04-15
  • 2021-05-06

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. KEF:s finansprogram syftar till att ge deltagarna kunskap och förmåga att hantera strategiska frågor kopplat till finansiering och medelsförvaltning.

Samtliga utbildningstillfällen kommer att spelas in och finns tillgängliga i efterhand för anmälda deltagare via KEF:s e-kursportal.

Kursinnehåll – Finansprogrammet (pdf) 

 

Kursinnehåll

Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning. Inom ramen för finansprogrammet kommer du även att få nödvändig kunskap för att kunna göra en översyn av din egen organisations styrdokument inom det finansiella området.

Utbildningsprogrammet arrangeras i samarbete med Örebro universitet, Kommuninvest, Hemsö, Leaseright, KPA Pension och Söderberg & Partners.

 

Det här lär du dig

  • Hur de finansiella marknaderna fungerar
  • Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken
  • Hyra och leasing
  • Pensionsekonomi
  • Medelsförvaltning

 

För vem passar kursen?

Finansprogrammet riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor i en kommun eller region.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna göra ställningstaganden om lämpliga finansieringsformer i olika situationer.

 

Föreläsare

Pär Österholm är professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Pär har tidigare varit chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet. Pär har även varit gästforskare vid bland annat Internationella valutafonden.

Björn Söderlundh är utlåningschef på Kommuninvest. Björn har tidigare varit ekonomidirektör och finansdirektör i kommunal och privat sektor.

Daniel Nykvist är biträdande kundgruppschef och kundansvarig på Kommuninvest. Daniel har tidigare erfarenhet från banksektorn, bland annat som kontorschef.

Rutger Källen är vice VD och CFO på Hemsö där han tidigare även varit finanschef.

Claes Brander är CEO och ägare av Leaseright och har arbetat med leasingfrågor i privat och offentlig sektor under ca 30 år.

Tommy Eriksson är senior konsult på Leaseright med kundansvar för ett flertal kommuner och regioner.

Sven Lannhard är chef för pensionsekonomitjänster på KPA Pension.

Thomas Wigren är ansvarig för den finansiella rådgivningen till institutioner på Söderberg & Partners. Thomas har tidigare arbetat som finansiell analytiker på Riksgälden och Stockholms Stad.

 

Examination

Examination från finansprogrammet, utöver deltagande på kursen, sker genom en inlämningsuppgift där deltagarna ska reflektera över sina egna styrdokument inom området (skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning).

 

 

Information

Sista anmälningsdag
9 dec, 2020
Pris

Medlem: 12 000 kr
Icke-medlem: 13 000 kr

Boka senast 18 november och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram