Finansprogrammet

Form: KEF
Mer information: Finansprogrammet 

Datum & Tid

Datum: 9 dec, 2021 Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Finansprogrammet
Strategisk finansiering och medelsförvaltning

Omfattande investeringsplaner och växande tillgångsförvaltning innebär att finansiella frågor blivit ännu mer strategiskt viktiga för kommuner och regioner. KEF:s finansprogram syftar till att ge deltagarna kunskap och förmåga att hantera strategiska frågor kopplat till finansiering och medelsförvaltning.

Utbildningen omfattar fem kurstillfällen (halvdagar) med start 2021-12-09:

 • 2021-12-09
 • 2022-01-28
 • 2022-02-25
 • 2022-03-25
 • 2022-04-28–2022-04-29

De första fyra tillfällena genomförs på distans kl. 08:30-12:00.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Finansprogrammet (pdf) 

Inom finansprogrammet görs en genomgång av de områden som du behöver behärska för att ansvara för och hantera finansiella frågor i en kommun eller region – skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning. Inom ramen för finansprogrammet kommer du även att få nödvändig kunskap för att kunna göra en översyn av din egen organisations styrdokument inom det finansiella området.

Utbildningsprogrammet arrangeras i samarbete med Örebro universitet, Kommuninvest, Leaseright, KPA Pension och Söderberg & Partners.

 

Det här lär du dig

 • Hur de finansiella marknaderna fungerar
 • Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken
 • Hyra och leasing
 • Pensionsekonomi
 • Medelsförvaltning

 

För vem passar kursen?

Finansprogrammet riktar sig främst till ekonomidirektörer, finanschefer och ekonomer/controllers som ansvarar för eller handlägger finansiella frågor i en kommun eller region. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna göra ställningstaganden om lämpliga finansieringsformer i olika situationer.

 

 

Föreläsare

HUR FUNGERAR DE FINANSIELLA MARKNADERNA?

Pär Österholm är professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Pär har tidigare varit chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet. Pär har även varit gästforskare vid bland annat Internationella valutafonden.

 

SKULDFÖRVALTNING OCH RISKHANTERING I PRAKTIKEN/ÄGA ELLER HYRA VERKSAMHETSLOKALER

Daniel Nykvist är biträdande kundgruppschef och finansrådgivare på Kommuninvest. Daniel har tidigare erfarenhet från banksektorn, bland annat som kontorschef.

Patrik Stenman är finansrådgivare på Kommuninvest. Patrik har tidigare erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen. Han har bland annat arbetat med utlåning och fastighetsvärdering på bank samt haft olika roller inom finansfunktionen på fastighetsbolag.

Emelie Värja är forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest. Emelie utsågs till Årets Kommunalekonom 2020.

 

LEASING

Claes Brander är CEO och ägare av Leaseright och har arbetat med leasingfrågor i privat och offentlig sektor under ca 30 år.

Tommy Eriksson är senior konsult på Leaseright med kundansvar för ett flertal kommuner och regioner.

 

PENSIONSEKONOMI

Sven Lannhard är chef för pensionsekonomitjänster på KPA Pension.

 

MEDELSFÖRVALTNING I KOMMUNER OCH REGIONER

Thomas Wigren är ansvarig för den finansiella rådgivningen till institutioner på Söderberg & Partners. Thomas har tidigare arbetat som finansiell analytiker på Riksgälden och Stockholms Stad.

 

 

Praktisk information

Utbildningsprogrammet genomförs vid sammantaget fem tillfällen. De första fyra tillfällena genomförs på distans (kl 08:30-12:00).
Det avslutande tillfället i programmet är ett fysiskt möte (på Scandic Anglais i Stockholm) som pågår från lunch dag 1 till och med lunch dag 2, med gemensam middag dag 1.


Distansmöten:

 • 2021-12-09, kl. 08.30–12.00
  – Hur fungerar de finansiella marknaderna?
 • 2022-01-28, kl. 08.30–12.00
  – Skuldförvaltning och riskhantering i praktiken/ Äga eller hyra verksamhetslokaler
 • 2022-02-25, kl. 08.30–12.00
  – Leasing
 • 2022-03-25 – kl. 08.30–12.00
  – Pensionsekonomi


Fysiskt möte – Scandic Anglais, Stockholm:

 • 2022-04-28–2022-04-29 –från lunch dag 1 till och med lunch dag 2, med gemensam middag.
  – Medelsförvaltning i kommuner och regioner

 

Samtliga distansmöten kommer att spelas in och finns tillgängliga i efterhand för anmälda deltagare via KEF:s e-kursportal (till och med 2022-06-30).

 

Examination

Examination från finansprogrammet, utöver deltagande på kursen, sker genom en inlämningsuppgift där deltagarna ska reflektera över sina egna styrdokument inom området (skuldförvaltning, hyra och leasing, pensionsskuldsförvaltning och medelsförvaltning).

Information

Sista anmälningsdag
2 dec, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 12 000 kr
Icke-medlem: 13 000 kr

Boka senast 19 november och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram