Hantera osäkerheter i investeringsprocessen!

Datum & Tid

Datum: 16 mar, 2021 Tid: 09:30 - 16:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Om riskanalyser i större investeringsprojekt

Budgetavvikelser i samband med investeringsprojekt förekommer ofta, frågan är hur vi undviker dessa i största möjliga mån?

 

Kursinnehåll: Hantera osäkerheter i investeringsprocessen! (pdf) 

 

Kursinnehåll

Problem med kostnadsavvikelser i projekt inträffar relativt ofta. Frågan är vad det beror på och vad vi kan göra åt det. Det kan vara allt från politiska (icke) beslut till en dåligt underbyggd projekterings- och investeringsprocess. Detta kan leda till oerhörda merkostnader och det finns exempel på kulturhus som blivit 10 gånger dyrare än vad som budgeterats, vilket självfallet måste undvikas.

För att möjliggöra en större träffsäkerhet i investeringsprocessen vill Kef erbjuda en kurs där en introduktion till Successivprincipen presenteras som du kan använda som komplement till traditionell kalkylering för att öka säkerheten i din kalkylering och budgetering. Successivprincipen är en metod för helhetsbedömning av projekt med avseende på tids- och kostnadsramar där både risker och möjligheter värderas inkluderat projektmiljöns omvärldsfaktorer.

 

Du lär dig bl a följande:

  • Du kommer att lära dig Successivprincipen och denna metod bygger på följande fyra principer:

Acceptera osäkerheten - Framtiden är osäker. Identifiera, värdera och eliminera osäkerheter

Statistisk beräkningsteknik - Statistiska beräkningsmetoder för sannolikhetslära används för alla beräkningar. Kostnadsposter bedöms med min-, max-, och troligtvärde

Top-down teknik - Alla kostnadsbedömningar görs uppifrån och ner. Osäkra poster bryts successivt ner till mera detaljerade bedömningar

Generella osäkerheter - (t ex konjunkturer, opinioner etc) analyseras skiljt från grundkalkylen Ytterligare information hittar du på vår hemsida dev.kef.se där du även anmäler dig.

  • Begreppsdefinitioner. Osäkerhet, risk, möjligheter, standardavvikelse, normalfördelning etc
  • Genomgång av processen. Förberedelser, sammansättning av projektgrupp, moderatorns roll, deltagarens roll, resultatet inklusive åtgärdslista

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med kalkylering och/eller är delaktiga i Ekonomer som arbetar med projektering- och investeringsprocessen på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå i kommuner och regioner. Du kan med fördel ta med dig din kollega (byggledare, projektledare, projekteringsledare, assistenter i projekterings- eller investeringsskedet eller din mellanchef) till utbildningen.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening.

Föreläsare är Thomas Lillskogen, Projektkvalitet AB. Thomas har erfarenhet av genomförda projekt baserade på Successivprincipen i bland annat följande kommuner; Norrköping, Linköping, Botkyrka, Falköping samt Stockholms stad. Kursledare är även chefen för Tekniska kontoret i Norrköping, Leif Lindberg, som arbetar med att säkerställa att Norrköpings kommuns investeringar håller budgeten.

 

Information

Sista anmälningsdag
8 mar, 2021
Pris

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka före den 15 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram