Juridik för ekonomer

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Juridik för ekonomer 

Datum & Tid

Datum: 17 maj, 2018 Tid: 08:45 - 16:30

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset

Som anställd i offentlig förvaltning är det viktigt att det finns en förståelse för hur en kommun är organiserad och hur den styrs. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste lagarna och ger en insikt i hur de påverkar såväl den politiska styrningen som tjänstemannaorganisationen.

Syftet är att ge deltagarna en tydlig bild av vad kommunerna får göra (och inte får göra) och hur regelverket påverkar organisationen och den enskilde medarbetaren.

Utbildningen vänder sig i första hand till ekonomer men kan även vara till nytta för andra yrkesgrupper.

Ur innehållet:

 • Grundlagarna
  -  hur grundlagarna påverkar den offentliga verksamheten
 • Kommunallagen
  -  fullmäktiges, styrelsens och nämndernas olika roller och uppgifter
  -  kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  -  rollfördelning mellan politik och förvaltning
  -  den allmänna kompetensen (vad kommunerna får och inte får göra)
  -  kommunernas organisation och verksamhetsformer
  -  jävsreglerna
  -  delegationer
  -  god ekonomisk hushållning
  -  målarbetet
  -  revisorernas uppgift
  -  ansvarsprövning
  -  laglighetsprövning av beslut
 • Förvaltningslagen
  -  servicekrav på myndigheten
 • Offentlighets- och sekretesslagen
  - offentlighetsprincipen
  - handling, allmän handling, offentlig handling och sekretesshandling – vi reder ut begreppen

Kursinformation

Sista anmälningsdag
17 apr, 2018
Anmälan
Pris

2 900 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram