Juridik för ekonomer

Datum/Tid
Datum: 17 maj, 2018
Tid: 08:45 - 16:30

Ort
Citykonferensen Ingenjörshuset


Som anställd i offentlig förvaltning är det viktigt att det finns en förståelse för hur en kommun är organiserad och hur den styrs. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste lagarna och ger en insikt i hur de påverkar såväl den politiska styrningen som tjänstemannaorganisationen.

Syftet är att ge deltagarna en tydlig bild av vad kommunerna får göra (och inte får göra) och hur regelverket påverkar organisationen och den enskilde medarbetaren.

Utbildningen vänder sig i första hand till ekonomer men kan även vara till nytta för andra yrkesgrupper.

Ur innehållet:

 • Grundlagarna
  –  hur grundlagarna påverkar den offentliga verksamheten
 • Kommunallagen
  –  fullmäktiges, styrelsens och nämndernas olika roller och uppgifter
  –  kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  –  rollfördelning mellan politik och förvaltning
  –  den allmänna kompetensen (vad kommunerna får och inte får göra)
  –  kommunernas organisation och verksamhetsformer
  –  jävsreglerna
  –  delegationer
  –  god ekonomisk hushållning
  –  målarbetet
  –  revisorernas uppgift
  –  ansvarsprövning
  –  laglighetsprövning av beslut
 • Förvaltningslagen
  –  servicekrav på myndigheten
 • Offentlighets- och sekretesslagen
  – offentlighetsprincipen
  – handling, allmän handling, offentlig handling och sekretesshandling – vi reder ut begreppen

Pris

2 900 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

17 apr, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Juridik för ekonomer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png