Kartlägga processer

Form: KEF
Mer information: Kartlägga processer 

Datum & Tid

Datum: 22 nov, 2021 Tid: 08:30 - 12:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

- Skapa processkartor som inspirerar och används

Alla organisationer har nytta och glädje av att beskriva hur man arbetar, sina processer på ett enkelt, inspirerande och tydligt sätt. Processkartorna, tillsammans med övrig dokumentation, ger värdefullt stöd för medarbetarna att förstå sin roll i ett större sammanhang, vilka uppgifter de ska utföra och varför. En bra processkarta kan också tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs och hur medarbetarna bäst möter dem.

 

Innehåll

Kursinnehåll – Kartlägga processer (pdf)

I kursen lär du dig att skapa inspirerande processkartor som hjälper din organisation att arbeta på bästa sätt, men också hur du lyckas med själva kartläggningsarbetet.

Kursen genomförs av Gunilla Lindström från Trivector LogiQ. Gunilla Lindström, ekon dr., civ.ing., civ.ek.

I kursen ingår även att en av Trivector LogiQs erfarna processpecialister ger dig konsultation och feedback på din nästa processkarta som du gör efter kursen (max 1 timme).

 

Syfte

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska få kunskap och praktiska insikter i hur du kartlägger din verksamhets processer på ett effektivt och användbart sätt.

 

Innehåll

  • Introduktion till processynsättet – vad är det som ska dokumenteras och varför?
  • Definiera din process – fundamentet för att skapa en bra processkarta
  • Skapa användbara och inspirerande processkartor
  • Så lyckas du med processkartan – våra bästa tips
  • Att bedriva ett effektivt och engagerande kartläggningsarbete
  • Sammanfattning och avslutning

 

Kursledare

Kursledare är Gunilla Lindström från Trivecor LogiQ.

Gunilla arbetar med utveckling och etablering av processer, inklusive kartläggning och projekt- och förändringsledning, inom såväl statliga myndigheter, kommuner som olika privata aktörer.

Information

Sista anmälningsdag
17 nov, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 1 700 kr
Icke-medlem: 2 100 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram