Kommunal ekonomi för ekonomiassistenter - fortsättningskurs

Datum & Tid

Datum: 5 maj, 2022 - 6 maj, 2022 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Saturnus konferens, Stockholm

 

Framtidens ekonomiassistenter kommer att behöva vara uppdaterade i flertalet frågor som inte alltid är relevanta idag. Var med på framtidens resa under dessa två innehållsrika och intressanta dagar!

Innehåll

Kursinnehåll – Kommunal ekonomi för ekonomiassistenter - fortsättningskurs (pdf)

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars fortsättningskurs i ekonomi för ekonomiassistenter. Utbildningen vänder sig till assistenter som arbetar helt- eller delvis med ekonomi och som vill fördjupa och uppdatera sina kunskaper i kommunal ekonomi och styrning. Det är en fördel om du som deltagare har gått grundkursen för assistenter motsvarande den som genomförs av Kommunalekonomernas förening.

Ekonomiassistenter är en grupp i kommuner och regioner som har fått ta ett allt större ansvar och fått mer avancerade arbetsuppgifter under senare tid. Det kan gälla allt från frågor som berör styrning och kontroll av ekonomin. Samtidigt finns det ett ökat behov av utbildning som är relevant för assistenterna och som ger förståelse och kunskaper kring den relativt komplexa kommunala ekonomistyrningen och redovisningen. Detta gör att assistenten ibland har svårt att sätta in sina delar i helheten vilket är nödvändigt för att få en väl fungerande verksamhet, ekonomistyrning och kommunikation. Assistenterna bör ha samma goda grundkunskaper i ekonomi, styrning och kommunikation som ekonomerna på avdelningen. Kef har därför tagit fram en fortsättningsutbildning som ger ekonomiassistenten en möjlighet att förbättra och uppdatera sina kunskaper om hur kommunernas styrning fungerar.

Utbildningen innehåller ett antal föreläsningar och övningar som kretsar kring grundläggande lagstiftning, praktiska exempel samt hur olika metoder och modeller tillämpas i praktiken. Det kommer även att ges tid för reflektion under de båda dagarna.

 

Du lär dig bl a följande:

Vad är styrning och vad innebär det för mig som ekonomiassistent?

 • Vad utmärker framgångsrika styrsystem?
 • På vilket sätt kan en kommun/region styras?
 • Styrkultur


Mål och mäta

 • Vad är ett mål?
 • Måste målen vara tydliga?
 • Hur kan vi arbeta med målen och hur påverkar de verksamheten?

Intern kontroll – en viktig del av styrningen

 • Vad innebär intern kontroll och varför är det viktigt?
 • Hur bör vi förhålla oss till den interna kontrollen?
 • Verktyg för en effektiv intern kontroll
 • Hantering av förmåner och gåvor

 

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

 • Vad innebär omvärldsbevakning och vad är en trend?
 • Vilka trender ser vi just nu?
 • Hur påverkas din kommun/landsting av omvärlden?
 • Modell för att arbeta med omvärlden

 

Känner du leda inför att kommunicera eller känner du för att leda genom att kommunicera?

 • Vem/Vad ”sitter vid ratten” när Du själv inte gör det?
 • Vad är det som begränsar mig när jag talar inför andra - Vi söker nyckeln, men vet vi hur låset ser ut?
 • Attityder i möten med kollegor och andra människor
 • Att argumentera för sitt budskap

 

För vem passar kursen?

Ekonomiassistenter och assistenter i kommunal och regional verksamhet. Ekonomiassistenter i kommunalförbund eller kommunala bolag har också nytta av kursen.

 

Föreläsare

Utbildningen leds av Roland Svensson på KEF. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 25 års tid med över 140 kommuner och regioner och genomfört flertalet utbildningar för ekonomiassistenter. Han har en lång erfarenhet av utbildning inom området och har även skrivit ett antal böcker och artiklar kring kommunal ekonomistyrning, kontroll och riskanalys.

Carina Molander, skådespelerska, komiker, föreläsare och författare. Carina använder humor som verktyg för att nå allvaret. Carina kommer att ansvara för avsnittet om kommunikation dag 2.

Information

Sista anmälningsdag
4 apr, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 6 900 kr
Icke-medlem: 7 900 kr

Boka senast 4 mars och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram