Kommunal ekonomi

Datum/Tid
Datum: 15 feb, 2018
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Saturnus Konferens


Kommunalekonomernas förening inbjuder till en endagarsutbildning i ”Kommunal ekonomi” som vänder sig till dig som vill skaffa grundläggande kunskaper om kommunal ekonomi.

Målet med utbildningen att ge en första bredd beskrivning av ämnet ” Kommunal ekonomi” med fokus på några viktiga områden. Den behandlar grundläggande avsnitt som kommunala förutsättningar, den kommunala kompetensen, skatteutjämningssystemet, ekonomistyrning budget, redovisning samt finansiell analys.

Programpunkter

  • Kommunala förutsättningar – skillnad mellan kommun/landsting och ett företag.
  • Den kommunala kompetensen, bl a självkostnadsprincipen
  • Skatteutjämningssystemet
  • Budget- och uppföljningsprocesser
  • Budgetering- och resursfördelningsmodeller
  • Väktare och förkämpare
  • Ekonomistyrningsmodeller
  • Det legala ramverket för redovisning
  • Resultaträkning, balansräkning och finansiell analys

Föreläsare

Hans Petersson och Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi.

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer här. 

Pris

Medlem: 4 100 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka före den 10 december och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

15 jan, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png