Kommunal redovisning för ekonomiassistenter

Datum/Tid
Datum: 6 okt, 2020
Tid: 08:30 - 16:00

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Utbildningen vänder sig till assistenter som arbetar helt- eller delvis med ekonomi och som vill fördjupa och uppdatera sina kunskaper i kommunal bokföring och redovisning.

 

Program– Kommunal redovisning för ekonomiassistenter (pdf)

 

Varför en ekonomiutbildning för ekonomiassistenter?

Ekonomiassistenter är en grupp i kommuner och landsting som har fått ta ett allt större ansvar och fått mer avancerade arbetsuppgifter under senare tid.  Samtidigt har i många fall inte assistenten fått en nödvändig utbildning som ger förståelse och kunskaper kring den relativt komplexa kommunala ekonomistyrningen och redovisningen. Detta gör att assistenten ibland har svårt att sätta in sina delar i helheten, vilket ibland kan vara effektivtshämmande. Assistenterna bör ha samma goda grundkunskaper i ekonomi som ekonomerna på avdelningen.

KEF har därför tagit fram en utbildning som ger ekonomiassistenten en möjlighet att förbättra och uppdatera sina kunskaper om bokföring och redovisning. Utbildningen innehåller ett föreläsningar och en övning som kretsar kring grundläggande lagstiftningoch praxis.

 

Kursansvarig

Utbildningen leds av Hans Petersson på KEF. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

 

Pris

Medlem: 3 300 kr
Icke-medlem: 4 000 kr

Boka senast 29 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

1 okt, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kommunal redovisning för ekonomiassistenter

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.