Kommunal redovisning för ekonomiassistenter

Datum & Tid

Datum: 27 apr, 2022 Tid: 08:30 - 16:15

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Utbildningen vänder sig till assistenter som arbetar helt- eller delvis med ekonomi och som vill fördjupa och uppdatera sina kunskaper i kommunal bokföring och redovisning.

 

Kursinnehåll

Program– Kommunal redovisning för ekonomiassistenter (pdf)

Ekonomiassistenter är en grupp i kommuner och landsting som har fått ta ett allt större ansvar och fått mer avancerade arbetsuppgifter under senare tid. Samtidigt har i många fall inte assistenten fått en nödvändig utbildning som ger förståelse och kunskaper kring den relativt komplexa kommunala ekonomistyrningen och redovisningen. Detta gör att assistenten ibland har svårt att sätta in sina delar i helheten, vilket ibland kan vara effektivtshämmande. Assistenterna bör ha samma goda grundkunskaper i ekonomi som ekonomerna på avdelningen.
KEF har därför tagit fram en utbildning som ger ekonomiassistenten en möjlighet att förbättra och uppdatera sina kunskaper om grundläggande bokföring och redovisning. Utbildningen innehåller ett föreläsningar och en övning som kretsar kring grundläggande lagstiftning och praxis.

 

Kursansvarig

Utbildningen leds av Hans Petersson på KEF. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

Information

Sista anmälningsdag
20 apr, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 3 300 kr
Icke-medlem: 4 000 kr

Boka senast 15 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram