Målstyrningens problematik

Datum/Tid
Datum: 25 sep, 2020
Tid: 13:00 - 14:30

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

I dessa tider när de flesta arbetar hemifrån erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, bland annat kortare föredrag i olika ämnen. Ett av föredragen i denna serie är om målstyrningens problematik. Varför fungerar inte målstyrningen som det är tänkt? Har vi fel mål eller är det nåt annat som gör systemet dysfunktionellt? Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring vad som kan vara problematiskt avseende målstyrning. Ta chansen och var med på denna intressanta eftermiddag!

 

Program – Målstyrningens problematik (pdf)

 

Utbildningen behandlar bl.a.

»Utgångspunkter för målstyrningen

»Hur tolkar vi uppnådda mål?

»Vad bör väl genomtänkta mål innehålla?

»Hur ökar vi värdeskapandet i målstyrningsprocessen?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet under 25 års tid. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet styrning samt utbildat mer än 90 kommuner och landsting/regioner i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för målstyrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

 

 

 

Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem: 1195 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

22 sep, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Målstyrningens problematik

Aktuella kurser

Senaste Nyheterna

Sök innehåll

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer