Moms i samband med exploateringsverksamhet

Datum/Tid
Datum: 9 okt, 2020
Tid: 09:00 - 16:00

Ort
Distansutbildning


Det sker mycket byggande och exploatering i Sverige, både i stora och små kommuner. Det finns dock många aspekter som måste beaktas i en kommun. En av dem är hur momsen ska hanteras. Hur ska momsen hanteras i kommunen och hur påverkas den om externa aktörer.

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om moms i samband med exploatering. Vi kommer att börja från början med de olika momssystemen och förklara grunderna. När dagen är klar så har vi gått igenom det väsentliga i momsreglerna. Tanken är att vi ska fånga upp de som inte tidigare haft erfarenhet av momssystemen och sedan ”vandra hela vägen till momsen förlovade land” som påverkar exploatering.

 

Kursinnehåll: Moms i samband med exploateringsverksamhet (pdf)

 

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • De två momssystemet
  • Ingående och utgående moms
  • Vad är investeringsvara och vad händer när varan sälj.
  • Byggmoms, vad är det? Vad får det för konsekvenser.
  • Uttagsbeskattning
  • Olika sorters byggföretag
  • Några praktiska exempel som SKV svarar på

 

Upplägget kommer att vara så att vi på KEF går igenom grunderna så att alla står på samma nivå. Det beräknar vi att göra på förmiddagen. På eftermiddagen kommer SKV att i detalj gå igenom momsreglerna samt gå igenom några praktiska övningar.

 

Föreläsare

Ola Eriksson senior utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. En av Sveriges mest namnkunnige inom redovisning och som anlitas av flera kommuner, SKR och har haft många olika utredningsuppdrag.

 

Göran Andersson utbildningsledare på Kommunalekonomernas förening. Göran har lång kommunal erfarenhet inom både ekonomi och samhällsbyggnadsområdet.

 

Fredric Ottozon skatteinformatör och Carl Gustav Fhager skatterevisor från Skatteverket. De har deltagit i ett antal olika utbildningar inom området.

 

Målgrupp

Målgruppen är du som jobbar med exploateringsfrågor såsom ekonomichef, redovisningschef eller ekonom inom området, men även exploateringschef och exploateringsingenjör. Frågorna berör också de som sysslar med fastigheter, varför fastighetsekonom eller fastighetschef också tillhör målgruppen. Det är en fördel om flera kompetenser från samma kommun deltar, såsom någon som sysslar med ekonomi/redovisning/budgetfrågor och exploatering.

Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 4 900 kr

Boka senast 21 augusti och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

28 sep, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Moms i samband med exploateringsverksamhet

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.