Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

Datum & Tid

Datum: 6 dec, 2021 Tid: 08:30 - 12:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

- Led din verksamhet framåt!

Dagens organisationer mäter och följer upp många olika mått, men det är inte alltid detta vägleder lärande och utveckling av verksamheten. För mycket kraft läggs på insamling av data och för lite på att dra nytta av och agera på den information som data kan ge. Att mäta verksamhetens processer, sedda som värdeskapande strukturer, erbjuder en effektiv väg till att förstå vilka viktiga mått som kan använda för att utveckla värdeskapande. Processbaserade mått kan också ge dig stöd och underlag för att leda organisationen framåt.

 

Syfte

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska få insikter i hur du lyckas med processbaserad mätning och hur du kommer från mått till handling som utvecklar din organisation. Efter kursen kommer du att ha ett förhållningssätt till mätning som hjälper dig att navigera bland alla befintliga mått och mätningar, och som t. ex kan tjäna som bas för att ta fram BI-lösningar.

 

Innehåll

Kursinnehåll: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer (pdf)

  • Introduktion till kursen och till processynsättet
  • Att mäta rätt saker
  • Vad är viktigt? Processtrategi – kundkrav – processkrav
  • Processmätning som verktyg för att styra och leda verksamheten

 

Föreläsare

Föreläsare är Gunilla Lindström, ekon dr., civ.ing., civ.ek. Gunilla arbetar med utveckling och etablering av processer, inklusive kartläggning och projekt- och förändringsledning, inom såväl statliga myndigheter, kommuner som olika privata aktörer.

Information

Sista anmälningsdag
29 nov, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 1 700 kr
Icke-medlem: 2 000 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram