Vård- och omsorgsekonomi

Form: KEF
Mer information: Vård- och omsorgsekonomi 

Datum & Tid

Datum: 7 apr, 2022 - 8 apr, 2022 Tid: 09:00 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

I kursen får du lära dig vilka lagar och regler som är viktiga att beakta inom detta område och vad som är viktigt att tänka på avseende en effektiv bemanningsplanering och hur resursfördelningsmodeller kan byggas upp. Dessutom lyfter vi blicken lite mot vad som är god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv, olika nyckeltal som finns och räkenskaps-sammandragets betydelse. I kursen ska vi även lära oss av varandra via grupparbete kring sånt som är viktigt att följa upp/mäta och varför. Kursen avslutas med ett exempel på hur tjänstleveransen mot chefer kan förbättras via metoden tjänstedesign. 

 

Kursen ingår i ”Av KEF certifierad kommunalekonom” fördjupade kunskaper. För att få tillgodoräkna sig kursen i certifieringsprogrammet så examineras kursen genom en hemuppgift. 

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll: Vård- och omsorgsekonomi (pdf) 

  • Områdets styrande lagar och regler (SoL, LSS, LOV, allmänna handlingar och offentlighet- och sekretesslagen m.fl.) 
  • Begreppen inre och yttre effektivitet samt god ekonomisk hushållning. Vilka nyckeltal finns att tillgå på ett enkelt sätt samt räkenskapssammandragets betydelse 
  • Effektiv bemanningsplanering -Hur kan vi arbeta med bemanningsplaneringen för att bättre tillgodose kunder och andra intressenters behov/krav, exempel kommer att delges. Även byggnaden som kostnadsdrivare och påverkan på verksamheten berörs. 
  • Resursfördelningsmodeller, Hur kan de byggas upp, Resonemang kring för och nackdelar. 
  • Göra timkostnadsberäkningar och vad bör beaktas utifrån Lag om valfrihet (LOV) 
  • Statsbidrag att beakta inom området 

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är ekonomer eller controllers som arbetar eller kommer att arbeta inom sektorn vård och omsorg. 

 

Föreläsare

Mia Hemmestad är förbundsjurist på SKR. Arbetar i huvudsak med socialrättsliga frågor. 

Anders Paulsen Ekonomichef vid sektor välfärd i Gävle kommun. 

Tony Högnelid Jotib Arbetar med bemanningsfrågor och kvalitetsarbete inom bl.a. vård och omsorg. 

Göran Andersson som är utbildningsledare på KEF med mångårig erfarenhet som ledare inom kommunal verksamhet både som ekonomichef och förvaltningschef. 

Johan Skeri, utbildningsledare på KEF. Johan har arbetat 10 år inom kommunsektorn, alltifrån ekonom till socialchef och därefter 15 år som rådgivare/konsult och nu som utbildningsledare påKEF.  

Göran Persson Lingman, utbildningsledare vid KEF. 

 

Information

Sista anmälningsdag
25 mar, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 6 900 kr
Icke-medlem: 7 900 kr

Boka senast 4 mars och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram