Vård- och omsorgsekonomi

Datum/Tid
Datum: 3 mar, 2020 - 4 mar, 2020
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Scandic Anglais


Denna två dagars kurs syftar till att ge deltagarna en orientering och kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med juridiska och ekonomiska frågor inom vård och omsorg. Fokus ligger på lagstiftning, resursfördelning, bemanningsplanering och internredovisning. Teori varvas med praktiska exempel.

 

Kursinnehåll: Vård- och omsorgsekonomi (pdf) 

Målgruppen är ekonomer som kommer att arbeta med vård och omsorgsekonomiska frågor, till exempel inom omsorgs- eller socialförvaltning. Du kan vara nyanställd i kommun eller bytt verksamhetsområde till vård o omsorgsekonom. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som behöver uppdatera sina kunskaper kring juridik, ekonomistyrning och redovisning inom vård och omsorgsområde.

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer under avsnittet  ”Fördjupade kunskaper nivå 2”. För de av deltagarna som väljer att examinera kursen inom ramen för KEF:s certifieringsutbud avslutas kursen med en inlämningsuppgift.

 

Kursledare

Kursen leds av Ylva Lindblom (SKL), Peter Sjöqvist (SKL), Anders Paulsson/Rolf Hammar (Gävle), Jennie Anttila/Solweig Johansson (Luleå) och Nils-Hugo Johansson/Ingela Karlsson (KEF)

 

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Vård o omsorg och omvärlden.
  • Lagstiftning inom området, främst SoL, LSS, LOV.
  • Resursfördelningsmodeller.
  • Effektiv bemanningsplanering.
  • Internredovisning kopplat till analys och uppföljning samt räkenskapssammandraget.
  • Statistik, 10 utvalda nyckeltal, jämförelser och statsbidrag.
  • Ersättningsmodeller (LOV) samt personlig assistans el. LSS/SFR
  • Vård o omsorgsekonomens roll.

Pris

Medlem: 7 900 kr
Icke-medlem: 8 700 kr

Boka senast 8 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

3 feb, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Vård- och omsorgsekonomi

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer