Medlemskap

Erbjudande!

Just nu erbjuder vi dig som blir ny medlem, gratis medlemsskap för resterande delen av 2019. Ansök om medlemsskap via länken nedan.

 

Vill du bli en del av KEF?

Föreningen vänder sig till dig som arbetar på det kommunalekonomiska området. Du kan vara verksam i kommun, landsting eller i någon intresseorganisation som Sveriges kommuner och landsting (SKL). Du kan också finnas i statliga departement och myndigheter, universitet och högskolor eller i någon organisation/företag som har nära kontakt med kommunvärlden.

Medlemsförmåner

 • Tidningen Kommunal Ekonomi som utkommer med 6 nummer per år.
 • Rabatterat pris på föreningens kurser.
 • Tillgång till ett brett nätverk med kontakter inom landet och internationellt.
 • Föreningens elektroniska medlemsbrev.
 • Inbjudningar till föreningens kurser och konferenser på riks och kretsnivå.
 • Tillgång till Ta steget. Vårt underlag för kompetensutvecklingsplaner.
 • Coaching för medlemmar.

Medlemsavgiften är 350:- per kalenderår. För studerande och pensionärer är avgiften 175:- per kalenderår.

Föreningens verksamhet

I vår verksamhet ingår följande aktiviteter,

 • Anordnar kurser, konferenser, seminarier och studieresor och webinarier.
 • Ger ut tidningen Kommunal Ekonomi.
 • Driver denna hemsida med matnyttig information för kommunalekonomen.
 • Remissinstans i utvecklingsfrågor för kommunsektorn.
 • Bedriver opinionsbildning i professionella branschfrågor.
 • Initiativtagare till projekt och driver på när det gäller forskning och utveckling.

Nio regionala kretsar

Förutom vår riksföreningen så har vi verksamhet i nio kretsföreningar. Kretsföreningarna arrangerar egna program, utbildningar, studiebesök och studieresor. Kretsarna medverkar och i bildandet av yrkesnätverk. Är du nyfiken på vilken krets du tillhör? Se vår kretsfördelning här.