Om KEF

Föreningen för ekonomer inom kommuner och regioner

Kommunalekonomernas förening (KEF) är en fackligt och politiskt obunden yrkesförening. Vi tillhandahåller utbildningar och driver på kommunalekonomiska frågor och utvecklingen inom branschen. Vi är en förening på drygt 4 500 medlemmar som är yrkesverksamma som ekonomer inom offentlig sektor eller har intressen i kommunalekonomiska frågor. Engagemang finns det gott om i föreningen.

Vi arbetar aktivt med att driva utvecklingen av de kommunalekonomiska frågorna och deltar i debatten kring ekonomiska frågor i kommuner och regioner, bland annat genom vår tidskrift Kommunal Ekonomi. Vi erbjuder ett stort antal utbildningar, kurser, konferenser och seminarier. Dessa genomför vi både med egna resurser och i samarbete med andra utbildningsarrangörer. Varje år har vi återkommande kurser och konferenser för till exempel omsorgsekonomer, skolekonomer, teknikekonomer och ekonomichefer.

Kompetensutveckling innebär att vi tillhandahåller utbildningar, men också att vi stödjer forskning om utveckling inom området och verkar för ett nationellt och internationellt kollegialt erfarenhetsutbyte. Föreningen leds av en styrelse. Nuvarande styrelse hittar du här.

Vision

Det är vår målsättning att bedriva verksamheten utifrån en profil som baseras på hög kvalitet och anpassning till våra medlemmars behov. Vi vill skapa stimulerande forum där kommunalekonomen kan utveckla nätverk och utbyta erfarenheter med branschkollegor.

Vår vision - KEF lyfter kommunalekonomerna innebär att vår verksamhet inriktas på fokusområdena Kompetens, Yrkesroll och Opinion. Läs mer om vår vision här.

Vi finns i hela Sverige

KEF har en stark regional förankring i våra nio kretsar som fördelas över hela landet. Kretsarna arrangerar egna kurser och seminarier. Läs mer om kretsarna här.

Över 100 år av gemenskap

KEF bildades redan en gråmulen höstdag 1913 men då under namnet Sveriges Stadskamerala Förening (SSF). Syftet med föreningen var enligt stadgarna att ”verka för partiskt ordnande av kommunernas kamerala förvaltning och för höjande av de stadskamerala tjänstemännens yrkesskicklighet” Nu drygt 100 år senare fortsätter vi med verksamheten i samma anda!

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram