Kansli

Vi är en förening som organiserar ca 4 400 medlemmar vilka bland annat arbetar med ekonomi, administration, organisation och revision. Merparten av Sveriges kommunalekonomer inom kommuner och landsting är medlemmar. Kansliets arbete leds av en styrelse som du hittar här.

På vårt kansli finns

Niklas-0133_helbild__webb_low

Niklas Anemo
Kanslichef

Besök-/postadress: Norra Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 076–327 94 40
Mail: niklas.anemo@kef.se


Niklas Anemo
har 25 års erfarenhet från ledningsarbete på strategisk nivå i kommunal sektor, senast som ekonomichef i Ulricehamns kommun. Fokus i Niklas olika uppdrag som ekonomichef har varit att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrning, arbetssätt och processer med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv.

Läs mer om och ta kontakt med Niklas på LinkedIn.

ola-0124_webb_low

Ola Eriksson
Senior konsult

Besök-/postadress: Norra Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 070-665 54 75
Mail: ola.eriksson@kef.se


Ola Eriksson
har lång erfarenhet av utbildning och rådgivning främst inom kommunal sektor. Ola driver för närvarande bl.a. ett projekt om utformning av mål för god ekonomisk hushållning. Ola har skrivit en mängd böcker och skrifter, främst inom områdena redovisning och intern kontroll.

Läs mer om och ta kontakt med Ola på LinkedIn.

roland3

Roland Svensson
Utbildningsledare

Placeringsort: Malmö
Postadress: Norra
Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 072-065 00 57
Mail: roland.svensson@kef.se

Roland Svensson har 25 års erfarenhet av utbildning och rådgivning inom kommunal och regional sektor inom områdena styrning, riskanalys, omvärldsbevakning, digitalisering och intern kontroll.

Läs mer om och ta kontakt med Roland på LinkedIn.

Göran A hög-0250_webb_low

Göran Andersson
Utbildningsledare

Placeringsort: Uppsala
Postadress: Norra
Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 072-061 70 60
Mail: goran.andersson@kef.se


Göran Andersson
har över 25 års erfarenhet inom den kommunala sektorn. Har varit aktiv i alla verksamhetsdelar i en kommun och har över 20 års erfarenhet som ledare och chef. Genom ledarskapet har Göran utvecklat medarbetare till att göra processer ännu effektivare. Göran är diplomerad ICF-coach.

Läs mer om och ta kontakt med Göran på LinkedIn.

Göran-PL--20x30cm--0245_webb_low

Göran Persson Lingman
Utbildningsledare

Besök-/postadress: Norra Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 072-060 66 50
Mail: goran@kef.se


Göran Persson Lingman
har arbetat över 25 år som revisor. Han har lång erfarenhet kring olika metoder som kan användas för att förbättra hanteringen av räkenskapsinformation.

Läs mer om och ta kontakt med Göran på LinkedIn.

hans2

Hans Petersson
Utbildningsledare

Placeringsort: Göteborg
Postadress: Norra
Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 072-505 29 28
Mail: hans.petersson@kef.se


Hans Petersson
har mångårig erfarenhet från den kommunala sektorn inom olika befattningar och verkar nu inom föreningen, men också inom den akademiska värden där han även föreläser på Förvaltningshögskolan.

Läs mer om och ta kontakt med Hans på LinkedIn.

kella1

Kella Norlander
Partneransvarig

Placeringsort: Norrköping
Postadress: Norra Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 070-233 54 80
Mail: kella.norlander@kef.se

Läs mer om och ta kontakt med Kella på LinkedIn.

Anne-Marie 20x30 cm -0201_low

Anne-Marie Westin
Administratör

Besök-/postadress: Norra Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 072-060 50 10
Mail: anne-marie.westin@kef.se

Eva 20x30 cm -0209_low

Eva Virtanen
Administratör

Besök-/postadress: Norra Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 072-061 70 90
Mail: eva@kef.se

Johanna 30x20 cm -0183_low_2

Johanna Lundgren
Kommunikatör

Postadress: Norra
Skeppsbron 5A, 803 10 Gävle
Telefon: 072-060 50 22
Mail: johanna@kef.se

 

Läs mer om och ta kontakt med Johanna på LinkedIn.