Kretsar

För att bättre aktivera våra medlemmar är föreningen indelad i nio kretsar. I kretsen, som leds av en kretsstyrelse, anordnas varje år olika aktiviteter, till exempel kurser, konferenser och möjligheter till erfarenhetsutbyte kollegor emellan. Vidare tas initiativ till nätverksbyggande i olika former. Kretsarnas geografiska indelning samt ordföranden i respektive kretsstyrelse framgår nedan.

Du är välkommen att kontakta oss i kretsarna för att diskutera vår verksamhet och föreslå utbildningar, seminarier och annat som du tycker vi ska arbeta med. Kontaktpersoner hittar du under respektive krets.

 

Verksamhetsplan 2018-2019 (pdf)

Kretsinstruktion (pdf)

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram