Krets 3: Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Halland

Krets 3

Verksamhet

beskrivning…

bild_saknas

Ordförande

Torbjörn Pettersson
Region Jönköpings län

torbjorn.pettersson@rjl.se

Styrelse och valberedning

bild_saknas

Magnus Levin
Kalmar kommun

Tel. 0480-45 35 10
magnus.levin@kalmar.se

bild_saknas

Marie Drougge
Jönköping kommun

Tel. 036-10 28 86
marie.drougge@jonkoping.se

bild_saknas

Emma Svensson
Värnamo kommun

Tel. 0370-37 71 31
emma.k.svensson@varnamo.se

bild_saknas

Per Karlsson
Region Halland

Tel. 035-13 47 63
per.karlsson@regionhalland.se

Valberedning

bild_saknas

Kjell Fransson
Värnamo kommun

Tel. 0370-37 71 57
kjell.e.fransson@varnamo.se

bild_saknas

Jan Öhlin
Nässjö kommun

Tel. 0380-518861
jan.ohlin@nassjo.se