Krets 4: Skåne & Blekinge

Krets 4

Verksamhet

Södra kretsen har mellan 4-6 aktiviteter varje år. Allt ifrån heldagar till sena eftermiddags-aktiviteter. En ambition i södra kretsen är att lyfta fram goda exempel från våra kommuner och lära av varandra. Kretsen arrangerar den årliga aktiviteten Skånes Ekonomidagar.

Agneta_633_949

Ordförande

Agneta Sjölund
Malmö stad

Tel. 072-974 03 02
agneta.sjolund@malmo.se

Styrelse och valberedning

bild_saknas

Anette Sturesson
Karlskrona kommun

anette.sturesson@karlskrona.se

bild_saknas

Bo Gertsson

BOGEKO konsult

Tel. 073-8404646
b.gertsson@gmail.com

bild_saknas

Henrik Heyman
Malmö stad

Tel. 040-34 10 83
henrik.heyman@malmo.se

bild_saknas

Ann Lindvall Lundgren
Lunds Universitet

Tel. 046-22 23 946
ann.lindvall_lundgren@se.lu.se

bild_saknas

Fredrik Lindahl

Region Skåne

Tel. 040-331184
fredrik.lindahl@skane.se

bild_saknas

Anna Falkenstam
Åstorps kommun

Tel.042-640 16
anna.falkenstam@astorp.se

Valberedning

bild_saknas

Åke Grönwall
Vellinge kommun

Tel. 040-425128
ake.gronvall@vellinge.se

bild_saknas

Pia Lindvall Bengtsson
Seniorkonsult

Tel. 0479- 51033
plb@gmail.com