Krets 4: Skåne & Blekinge

Krets 4

Verksamhet

Södra kretsen har mellan 4-6 aktiviteter varje år. Allt ifrån heldagar till sena eftermiddags-aktiviteter. En ambition i södra kretsen är att lyfta fram goda exempel från våra kommuner och lära av varandra. Kretsen arrangerar den årliga aktiviteten Skånes Ekonomidagar.

Agneta_633_949

Ordförande

Agneta Sjölund
Malmö stad

Tel. 0729-974 03 02
agneta.sjolund@malmo.se

Styrelse och valberedning

bild_saknas

Bo Gertsson
Staffanstorp kommun

Tel. 046-25 12 40
b.gertsson@gmail.com

bild_saknas

Tony Henningsson

Tel. 040-10 60 64
tonyhenn.kom.ekonomi@gmail.com

bild_saknas

Henrik Heyman
Malmö stad

Tel. 040-34 10 83
henrik.heyman@malmo.se

bild_saknas

Ann Lindvall Lundgren
Lunds Universitet

Tel. 046-22 23 946
ann.lindvall_lundgren@se.lu.se

bild_saknas

Lena Eriksson
Region Skåne

Tel. 042-406 10 34
lena.eriksson@skane.se

bild_saknas

Anna Falkenstam
Kristianstads kommun

Tel. 044-13 53 81
anna.falkenstam@kristianstad.se

Valberedning

bild_saknas

Åke Grönwall
Vellinge kommun

Tel. 040-425128
ake.gronvall@vellinge.se

bild_saknas

Pia Lindvall Bengtsson
Osby kommun

Tel. 0479- 181 61
pia.lindvall@osby.se