Krets 1: Stockholm, Uppsala & Gotland

Ordförande

Jörn Karlsson
Nacka kommun

jorn.karlsson@nacka.se
Tel: 08-598 457 15

 

Övriga styrelseledamöter och suppleanter

 

Torstein Tysklind
Tyresö kommun

torstein.Tysklind@tyreso.se

 

Martin Fjällman
Förvaltaren

martin.fjallman@forvaltaren.se

 

Inga-Lill Fritsch
Sollentuna Kommun

inga-lill.fritsch@sollentuna.se

 

Therese Kandeman
Stockholms Stad

therese.kandeman@stockholm.se

 

Alexander Wahlstedt
Waxholms Stad

alexander.wahlstedt@vaxholm.se

 

Henrik Berggren
Täby kommun

henrik.berggren@taby.se

 

Maria Price
RKA

maria.price@rka.nu

 

Valberedning

Petra Hallberg Andersson
Haninge kommun

petra.hallberg@haninge.se

Susanna Collijn
PwC

susanna.collijn@pwc.com

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram