Krets 5: Västra Götaland

Krets 5

Verksamhet

Västra kretsen omfattar Västra Götalandsregionen och de ingående 49 kommunerna. Vi är 587 medlemmar. Vi håller årsmöte vartannat år och vi brukar ha ca 4 styrelsemöten per år. Vår viktigaste aktivitet är den traditionella Vårkonferensen som genomförs i maj varje år och som oftast bygger på ett tema. Därutöver brukar vi ha ett endagarsseminarium i en aktuell fråga under hösten.

bild_saknas

Ordförande

Dan Jonasson
Ekonomichef
Trollhättans Stad

dan.jonasson@trollhattan.se

Styrelse och valberedning

bild_saknas

Ulrika Gellerstedt
Tanums kommun

Tel. 0525 – 18 123
Ulrika.Gellerstedt@tanum.se

bild_saknas

Lena Lundkvist
Mölndals kommun

Tel. 031-315 12 84
lena.lundkvist@molndal.se

bild_saknas

Magnus Fleischer
Svenljunga kommun

Tel. 0325-18318
magnus.fleischer@svenljunga.se

bild_saknas

Maria Warg
Göteborgs stad

Tel. 031-368 00 00
maria.warg@molndal.se

bild_saknas

Christina Olsson
PwC

Tel. 0500-49 87 66
christina.olsson@pwc.com

Valberedning

bild_saknas

Ruth Wijnveen
Alingsås kommun

Tel. 0322-61 61 11
ruth.wijnveen@alinsas.se

bild_saknas

Roger Cardell
Borås stad

Tel. 033-35 70 40
roger.cardell@boras.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram