Verksamheten

Föreningens vision 2025
– KEF lyfter kommunalekonomerna!

Visionen innebär att föreningen lyfter kommunalekonomerna som individer och som yrkesgrupp. I visionen ingår tre fokusområden,

Kompetens

Yrkesroll

Opinionsbildning

Kompetensutveckling innebär att tillhandahålla kurser och konferenser men lika viktigt är att stödja och stimulera forskning om utveckling inom området och att verka för ett nationellt och internationellt kollegialt erfarenhetsutbyte. Föreningen skall aktivt medverka i debatten. Väsentligt är att arbeta med ett stort antal olika aktiviteter inom ett flertal olika områden. Inom opinionsbildning skall, vid sidan av vår tidskrift, aktiviteter genomföras för att utveckla såväl vår hemsida som annan social media som kan driva våra frågor framåt. Verksamheten tom 2017 inriktas på att fortsätta arbetet för att nå nedanstående långsiktiga mål.

Kompetens

Övergripande mål inom fokusområdet kompetens

 • Utbudet av kurser och arrangemang ska vara så varierat till innehåll och form att medlemmarnas kompetens förstärks.
 • Skapa flexibla mötesplatser och forum för lärande.
 • Dialog om utbildningsbehovet.
 • Alla medlemmar har kompetensutvecklingsplaner på sina arbetsplatser.
 • Delta i internationella sammanhang.

Verksamheten 2016-2017 inriktningar

 • Att färdigställa innehåll och form för ett program för certifierad kommunalekonom.
 • Att fortsätta utveckla dialogen kring kompetensutvecklingsbehov med medlemmarna och deras uppdragsgivare.
 • Att ta fram och sprida stödmaterial för medlemmarnas kompetensutvecklingsplanering.
 • Att utöka utbytet med våra nordiska grannländer utifrån aktuella frågeställningar.

Opinion

Övergripande mål inom fokusområdet opinion

 • Medverka i utredningar, påverkansgrupper mm och vara en aktiv och naturlig remissinstans.
 • Ta initiativ till debatt i kommunalekonomiska frågor.

Yrkesroll

Övergripande mål inom fokusområdet yrkesroll

 • Tydliga riktlinjer i frågor om etik och moral.
 • Mentorskap för att stärka/coacha nästa generation.
 • Ökad närvaro vid högskolor och universitet.
 • Certifierad kommunalekonom för att vara en av de attraktivaste yrkesrollerna, topp 10 år 2025.
 • Fördubbla medlemsantalet till 2025.

Verksamheten 2016-2017 inriktningar

 • Att arbeta aktivt för att öka medlemsantalet med särskilt fokus på landstingssektorn.
 • Att skapa ytterligare mervärden i att vara medlem.
 • Att definnera mentorskapserbjudandets innehåll och form.
 • Att öka närvaron på högskolor och universitet för att öka attraktionen för yrket.