Verksamheten

Föreningens vision 2025
– KEF lyfter kommunalekonomerna!

Visionen innebär att föreningen lyfter kommunalekonomerna som individer och som yrkesgrupp. I visionen ingår tre fokusområden:

 • Kompetens
 • Yrkesroll
 • Opinionsbildning

Kompetensutveckling innebär att tillhandahålla kurser och konferenser men lika viktigt är att stödja och stimulera forskning om utveckling inom området och att verka för ett nationellt och internationellt kollegialt erfarenhetsutbyte. Föreningen skall aktivt medverka i debatten. Väsentligt är att arbeta med ett stort antal olika aktiviteter inom ett flertal olika områden. Inom opinionsbildning skall, vid sidan av vår tidskrift, aktiviteter genomföras för att utveckla såväl vår hemsida som annan social media som kan driva våra frågor framåt. Verksamheten tom 2017 inriktas på att fortsätta arbetet för att nå nedanstående långsiktiga mål.

Kompetens

Övergripande mål inom fokusområdet kompetens

 • Utbudet av kurser och arrangemang ska vara så varierat till innehåll och form att medlemmarnas kompetens förstärks.
 • Skapa flexibla mötesplatser och forum för lärande.
 • Dialog om utbildningsbehovet.
 • Alla medlemmar har kompetensutvecklingsplaner på sina arbetsplatser.
 • Delta i internationella sammanhang.

 

Opinion

Övergripande mål inom fokusområdet opinion

 • Medverka i utredningar, påverkansgrupper mm och vara en aktiv och naturlig remissinstans.
 • Ta initiativ till debatt i kommunalekonomiska frågor.

Yrkesroll

Övergripande mål inom fokusområdet yrkesroll

 • Tydliga riktlinjer i frågor om etik och moral.
 • Mentorskap för att stärka/coacha nästa generation.
 • Ökad närvaro vid högskolor och universitet.
 • Certifierad kommunalekonom för att vara en av de attraktivaste yrkesrollerna, topp 10 år 2025.
 • Fördubbla medlemsantalet till 2025.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram