Utmärkelser

KEF kommer att från och med våren 2019 erbjuda fyra utmärkelser per år. Våra tidigare utmärkelser Årets kommunalekonom och Hedersmedlem får sällskap av  Årets insats och stipendiet Årets kommunalekonomiska examensarbete.

Syftet med våra utmärkelser är att  lyfta fram nyckelpersoner i branschen och/eller engagerade medlemmar i KEF, att skapa en stolthet över professionen och branschen, att skapa en förebildsfunktion och stolthetsfunktion som inspiration för andra kommunalekonomer och sist men inte minst att uppmana forskare, konsulter och andra aktörer att utveckla det kommunalekonomiska området.

Du kan läsa mer om de olika utmärkelserna i högermenyn.