Årets insats

Kriterier för årets insats

Syftet med priset/utmärkelsen är att uppmuntra de anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra det dagliga arbetet. Styrelsen för Kommunalekonomernas förening har ställt upp följande kriterier.

  • Utveckling av kommunalekonomin i den egna organisationen, till exempelvis besparingsåtgärder, förnyelse- och förändringsarbete, ekonomisystemet, uppföljning, utvärdering, administrativ utveckling.
  • Utveckling av kommunalekonomin i den egna organisationen, till exempelvis besparingsåtgärder, förnyelse- och förändringsarbete, ekonomisystemet, uppföljning, utvärdering, administrativ utveckling.
  • Unik bredd av engagemang för kommunal ekonomi.
  • En inspiratör bland kollegor i den egna organisationen.
  • Initiativtagare till ett utvecklingsprojekt inom den egna organisationen.

Utmärkelsen “Årets insats” kommer att delas ut på föreningsmötet i augusti 2018. Utmärkelsen kommer med ett stipendium på 10 000 kr.

Ladda ner kriterier och mer information här >>