Årets kommunalekonom

Årets kommunalekonom delas ut varje år av Kommunalekonomernas förening. Syftet med priset/utmärkelsen är att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Årets kommunalekonom delas ut i och med KEFs  Föreningsmöte som hålls varje år. Utmärkelsen kan gå till en eller flera personer eller organisationer, inom offentlig verksamhet. Priset är ett stipendium på 20 000 kr. Du kan nominera någon/några som du tycker borde få utmärkelsen. Jury är KEF:s styrelse.

Lämna motivering

Har du någon/några i ditt yrkesnätverk du anser borde få utmärkelsen? Skicka in din nominering i fältet nedan. Lämna in din nominering senast den 26 april 2020. 

 

 

 Kriterier för Årets kommunalekonom

 Styrelsen för Kommunalekonomernas förening (KEF) har ställt upp följande kriterier.

  • Unik eller särpräglad prestation för utveckling av kommunalekonomin, till exempel av effektivitets- eller produktivitetsmått, förbättringar av
    effektiviteten i den egna organisationen, besparingsåtgärder, förnyelse- och förändringsarbete, ekonomisystemet, uppföljning, utvärdering, administrativ utveckling.
  • Utbildningsinsatser av utvecklingskaraktär, företrädesvis inriktade på framtida problem.
  • Unik bredd av engagemang för kommunal ekonomi.
  • Engagemang eller insatser inom utbildnings- eller forskningsområdet kommunal ekonomi.
  • Författarskap inom kommunal ekonomi med inriktning på unika artiklar, böcker, forskningsrön och med uppmärksammad publicering eller debatt.
  • Uppmärksammade insatser för ledningsutveckling, innovativa program eller jämförbara åtgärder som gynnat ämnet kommunekonomi.
  • Insatser inom ämnesområdet kommunalekonomi som av styrelsen och/eller utbildningsutskottet bedöms vara unika, särpräglade, uppmärksammade eller intressanta för föreningens egen utveckling.
  • Har gagnat den internationella utvecklingen inom kommunal ekonomi och arbetet med internationella kommunalekonomiska frågor.

Styrelsens bedömning är utan appell.

 

 

Ladda ner kriterierna för "Årets kommunalekonom"

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram