Årets kommunalekonom

Årets kommunalekonom delas ut varje år av Kommunalekonomernas förening. Syftet med priset/utmärkelsen är att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner och regioner.

Årets kommunalekonom delas ut i samband med KEF:s Föreningsmöte som hålls varje år. Utmärkelsen kan gå till en eller flera personer eller organisationer, inom offentlig verksamhet. Priset är ett stipendium på 20 000 kr. Du kan nominera någon/några som du tycker borde få utmärkelsen. Jury är KEF:s styrelse. Läs mer i filen här nedanför.

Kriterier för utmärkelsen "Årets kommunalekonom (pdf)

Lämna nominering

Har du någon/några i ditt yrkesnätverk du anser borde få utmärkelsen? Skicka in din nominering i fältet nedan. Lämna in din nominering senast den 15 maj 2022. 

Kriterier för Årets kommunalekonom

Styrelsen för Kommunalekonomernas förening (KEF) har ställt upp följande kriterier.

  • Unik eller särpräglad prestation för utveckling av kommunalekonomin, till exempel av effektivitets- eller produktivitetsmått, förbättringar av
    effektiviteten i den egna organisationen, besparingsåtgärder, förnyelse- och förändringsarbete, ekonomisystemet, uppföljning, utvärdering, administrativ utveckling.
  • Utbildningsinsatser av utvecklingskaraktär, företrädesvis inriktade på framtida problem.
  • Unik bredd av engagemang för kommunal ekonomi.
  • Engagemang eller insatser inom utbildnings- eller forskningsområdet kommunal ekonomi.
  • Författarskap inom kommunal ekonomi med inriktning på unika artiklar, böcker, forskningsrön och med uppmärksammad publicering eller debatt.
  • Uppmärksammade insatser för ledningsutveckling, innovativa program eller jämförbara åtgärder som gynnat ämnet kommunekonomi.
  • Insatser inom ämnesområdet kommunalekonomi som av styrelsen och/eller utbildningsutskottet bedöms vara unika, särpräglade, uppmärksammade eller intressanta för föreningens egen utveckling.
  • Har gagnat den internationella utvecklingen inom kommunal ekonomi och arbetet med internationella kommunalekonomiska frågor.

Styrelsens bedömning är utan appell.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram