Årets kommunalekonomiska examensarbete

Kriterier för Årets kommunalekonomiska examensarbete

Syftet med stipendiet är att ge en belöning för ett väl genomfört examensarbete på kandidatnivå med anknytning till kommuner eller landsting inom det kommunalekonomiska området med inriktning mot ekonomistyrning, redovisning, finansiering eller revision.

  • Uppsatsen ska vara godkänd som examensarbete på kandidatnivå vid lärosätet den lämnats in på.
  • Uppsatsen har god akademisk kvalitet och en praktisk betydelse.
  • Uppsatsen har originalitet och är nytänkande.
  • Uppsatsen ska vara inlämnat under föregående läsår som priset delas ut.

Stipendiet  “Årets kommunalekonomiska examensarbete” kommer att delas ut på Ekonomichefsdagarna i januari 2019. Under hösten/vinter 2017 kommer vi att ta emot examensarbeten som vill vara med.  Stipendiet är på 10 000 kr.

Ladda ner kriterier och mer information här >>