Kompetensinventering

KEF erbjuder nu möjligheten att få en överblick över medarbetarnas kompentens genom att göra en kunskapsinventering. Kunskapsinventeringen är helt anonym. Efter genomförd inventering sammanställs kunskapen, där det framgår inom vilka områden som gruppen har goda kunskaper, eller om detfinns områden som gruppens kunskaper behöver förbättras.

Kunskapsinvesteringen omfattar tre kärnområden för ekonomiarbetet:

  • Kommunal redovisning
  • Moms
  • Kommunalrätt

Dessa tre kunskapsområden används dagligen av de som jobbar inom ekonomiområdet, oavsett om det görs medvetet eller omedvetet. Det är därför av yttersta vikt att arbetet och dagliga beslut vilar på goda kunskaper.

 

Så funkar det

Kunskapsinventeringen genomförs på samma kunskapsnivå som de kunskapstester som KEF genomför i basnivån på certi- eringsprogrammet. Skillnaden mot vanliga kunskapstester är att beställaren får en detaljerad sammanställning över nivån på kunskaperna inom de olika områdena. Detta underlag blir en ovärderlig källa för planering av eventuell fortbildning.

 

Pris

KEF erbjuder nu ett paket för kunskapsinventering inom de tre grundläggande kunskapsområdena (kommunal redovisning, moms och kommunalrätt) för mellan 20–50 deltagare, till ett pris av 20 000 kr. Är alla deltagare medlemmar i KEF så blir priset endast 15 000 kr.

 

Frågor

Kontakta gärna oss på KEF för mer information!

Göran Andersson, KEF,
0720-61 70 60
goran.andersson@kef.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram