Framtids- och ledarutvecklingsprogram för ekonomichefer

Med fokus på att navigera och leda samt digitalt transformera de nya mellanrummen

Arrangör:

Ekonomichefer inom kommunal sektor har en nyckelroll i bygget av framtidens välfärd. Denna roll blir än viktigare framöver eftersom både finansiering och styrning av välfärden kräver allt mer av ledarna i dagens komplexa värld där så väl osäkerheten som behovet av krishantering ökar. Även Corona med sin ”lock down” fungerar redan nu på många sätt som en framtidsaccelerator i det nya normala, inte minst teknologiskt. 

Tillfälle:

15 mar, 2022 - 17 mar, 2022: Framtids- och ledarutvecklingsprogram för ekonomichefer, Stockholm, Sigtuna Boka Läs mer...

Information

Frågor om innehåll

Roland Svensson, KEF 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se 

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)

medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca en vecka innan kursstart.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram