Framtids- och ledarutvecklingsprogram för ekonomichefer

Datum & Tid

Datum: 15 mar, 2022 - 17 mar, 2022 Tid: 10:00 - 17:00

Plats: Stora Brännbo Konferens och Hotel, Stockholm, Sigtuna

7 kursdagar från mars till september 2022 i Stockholm:

15–17 mars, 2–4 maj, 1–2 september 2022

 

Med fokus på att navigera och leda samt digitalt transformera de nya mellanrummen 

 

Innehåll

Framtids- och ledarutvecklingsprogram för ekonomichefer (pdf)

Ekonomichefer inom kommunal sektor har en nyckelroll i bygget av framtidens välfärd. Denna roll blir än viktigare framöver eftersom både finansiering och styrning av välfärden kräver allt mer av ledarna i dagens komplexa värld där så väl osäkerheten som behovet av krishantering ökar. Även Corona med sin ”lock down” fungerar redan nu på många sätt som en framtidsaccelerator i det nya normala, inte minst teknologiskt. 

Behovet att förstå omvärlden och navigera strategiskt bland trender och tendenser samt tolka svaga signaler i ett flerdimensionellt ekonomiperspektiv blir en avgörande kompetens för framtidens ekonomichefer. 

Att i praktiken leda digital transformation och skapa nya verksamhetsmodeller för framtidens välfärd är ett viktigt tema i programmet. Detta kräver i sin tur trygga ledare som leder, både sig själv och organisationen, utifrån tillit i relationer oavsett om mötena sker med närhet på kontor eller via digitala kanaler på distans. 

Utifrån dessa frågeställningar erbjuder KEF, i samarbete med Kommunledningsakademin, in till ett nytt och spännande program för alla ekonomichefer i den offentliga sektorn under 2022. 

 

Block 1: 15-17 mars 2022 

Omvärldsspaning & framtidsnavigering

 • Utan spaning, ingen aning – om ekonomichefen som navigatör och spaningsledare.
 • Vad letar vi efter i vårt omvärldsanalysarbete och hur finner vi de svaga signalerna?
 • Strategisk navigering - Hur ser sen nya kartan respektive verkligheten ut framöver? Vad betyder till exempel Corona, elbrist, hållbarhet och kompetensbrist framöver?
 • Trendanalys & scenarioplanering - metod att tolka och förstå dagens och morgondagens mega, giga & teratrender, som skapar en strategisk agenda för ekonomichefen.

Här kommer finnas några spår där vi går lite mer på djupet i grupp: 

 • Framtida teknologier och dess konkreta användning som effektiviserar. 
 • Framtid värderingar och dess betydelse för ledarna och medarbetare. 
 • Framtida hållbara investeringar – (energi, transport och kommunikation) 

Vi tittar också särskilt på mellanrum som; människa och maskin, privat/offentligt den smarta staden/landsbygden, samt kommunen/regionen som såväl välfärdsbyggare som tillväxtskapare 

Hemuppgift: 

Om framtidens; värderingar, kunskaper och teknologier med koppling till block II om ledarskap. 

 

 

Block 2: 2–4 maj 2022 

Ekonomichefen som framtidens ledare 

 • Ledarskapets grundlogik och metaforer - ett framtidsperspektiv 
 • Ledande ledare - att leda sig själv och andra - det första mellanrummet. 
 • Hur utveckla ett personligt, nära och tillitsfullt ledarskap i en digital tid - det andra mellanrummet. 
 • Ledarskapets roller och förväntningar - det tredje mellanrummet. (politik - förvaltning, ekonomi - verksamhet, bolag – kommunen som ägare) 
 • Ledarskapets laddningar - en fråga om energi som berör och skapar mening 
 • Ekonomichefens framtida roll i ledningsgruppen - det fjärde mellanrummet. 
 • Ledarskap som position, funktion eller relation? 
 • Gästföreläsning och laboration - Vad är alternativkostnaden om organisationen inte mår så bra och inte färdas väl? Dvs. ledaren som intern välfärdsskapare. 

 

Hemuppgift: 

Om mitt ledarskap i framtidens kommunen - fokus på digitala transformation och konsekvenser av nya verksamhetsmodeller.

 

 

Block 3: 1-2 september 2022 

Digital transformation som värdeskapare och ledningsinstrument

 • Vad driver digitaliseringen i samhället/industrin. Vad är egentligen digital transformation i ett kommunalt perspektiv? 
 • Transformation – kommunal ”metaformosis” dvs från puppa till fjäril… Vad betyder detta för ledaren/ekonomichefen i praktiken?Kommunens roll i de nya digitala gränssnitten –och skapandet av exponentiellt värde. 
 • Skillnaden mellan IT automation och digital transformation? 
 • Kommunens roll i de nya digitala gränssnitten – och skapandet av exponentiellt värde. 
 • Hur utnyttjar vi kraften i digital transformation för att skapa nya processer, värdekedjor, verksamhetsmodeller som ökar värdet för medborgare och kunder? Internt & externt. 
 • Kommunens roll när gränserna mellan den digitala och fysiska världen suddas ut – hot och möjligheter för framtiden. 
 • Robotisering, big data och AI i kommunal regi – vad är möjligt? Var ligger kommunens ansvar gällande gränsdragningar? 
 • Ekonomichefens roll som ledare i transformationsarbetet – vilka kunskaper och färdigheter kommer avgöra framöver? 

 

Interaktiva laborationer kommer att hållas under dagarna på tema som vi väljer ut tillsammans utifrån en metodologi anpassad för det kommunala perspektivet. 

 

För vem passar programmet? 

Programmet passar för de ekonomichefer i kommuner och regioner som vill varamed att leda och ta ansvar för den framtida strategiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige och dess kommuner. 

Det underlättar om Du som chef och ledare är intresserad av att ställa Dig lite djupare frågor om den framtida utvecklingen inom olika områden i samhället och vad det betyder framöver. Digital transformation är ett exempel på sådant område, som går på tvären och påverkar både processer, organisation och ledarskap mer och mer framöver. 

Dessutom tror vi att Du som vill delta i utvecklingsprogrammet har en stark drivkraft att vilja utveckla ditt eget ledarskap och vill mogna som just ledare genom att reflektera, samtala, utmana och bli utmanad på ett positivt sätt under programmet. 

 

Föreläsare 

Kursledare och föreläsare är Roland Svensson från KEF, Kommunalekonomernas förening. 

Roland Svensson har mer än 20 års erfarenhet av styrning, kontroll, riskanalyssamt omvärldsbevakningsfrågor. Roland har varit med och skrivit 6 olika böcker bland annat om intern kontroll, riskanalys och i vilken mån ekonomerna deltar  i kommunernas digitaliseringsarbete (tillsammans med två forskare från Lunds  universitet.) Han har föreläst i mer än 160 kommuner och regioner och anlitats för föredrag i USA, Litauen och Spanien bland annat. Roland ansvarar för två av KEF:s projekt, Framtidens ekonomroll samt den digitaliserade ekonomen. 


Jan Sturesson
- är internationell rådgivare och grundare av Kommunledningsakademin.se samt RESTING - Advise from the Future. Hans fokus är strategisk navigering och ledarskap till ledare inom privat och offentlig sektor. 

Senaste tiden har han arbetat mycket med Future of Skills för EU kommissionen, samt Future of Knowledge för UNDP. Har arbetar också nu med många kommuner i Sverige. Har har skrivit flera böker om utveckling och ledarskap i offentlig sektor. Han var tidigare globalt ansvarig ledare för offentlig sektor inom PwC där han också utvecklade flera ledarutvecklingsprogram. Jan har dessutom under många år varit rådgivare till World Economic Forum gällande framtidens städer och regioner. 


Jakob Elander
- är företagsledare, entreprenör, styrelseledamot och chefsjurist på börsbolag samt verkar som internationell rådgivare till koncernledningar i flertalet globala bolag inom strategi, digital transformation och affärsmodeller kring data och AI. Han har också erfarenhet från digitaliseringsfrågorna i kommunal sektor. Jakob är en del i Kommunledningsakademins nätverk. 


Ulrika Hasselgren
- är ledande expert inom hållbara och ansvarsfulla investeringar. Idag är hon partner i fintech-firman Arabesque som kopplar samman hållbarhet, ny teknologi till företag och investerare. Tidigare var hon Global Head of Sustainability & Impact Investment hos Danske Bank. Innan dess var hon Global Head of Responsible Investment Strategy & ESG Integration på Institutional Shareholder Services (ISS) och dessförinnan VD för Ethix SRI Advisors. Ulrika är en del av Kommunledningsakademins nätverk. 


Theresia Olsson Neve
- är VD för Whole AB, ett forskningsbaserat organisationsanalysföretag med Linköpings universitet som bas. Whole syftar till att skapa hälsosamma, hållbara och lönsamma organisationer. Theresia har en doktorsexamen inom data-och systemvetenskap med inriktning organisatoriskt lärande och har mer än 20 års erfarenhet av forskning kring och praktiskt arbete med ledarskap, lärande, utveckling. inom Theresia är en del av Kommunledningsakademins nätverk. 

 

Logi

Utbildningen genomförs på Stora Brännbo Konferens och Hotel, i Sigtuna utanför Stockholm. Läs mer på storabrannbo.se.

Eventuell logi bokar och betalar deltagaren själv. Vi har reserverat ett antal rum påStora Brännbo Konferens och Hotel, som kan bokas fram till och med den sista anmälningsdag, 1 februari. Pris: 1590:- kr ink moms per natt.

Logi bokas separat, via mejl till hotellet: bokning@storabrannbo.se, ange bokningsnummer #167788.

Meddela att du önskar boka alla kurstillfällen samt ange namn, telefonnummer, e-postadress samt antingen faktureringsadress eller ange om du önskar betala på plats.

Information

Sista anmälningsdag
1 feb, 2022
Anmälan
Pris

Pris: 42 500 kr ex.moms.

Exklusive middag och lunch som faktureras separat. 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram