Koncernredovisning enligt K3

Form: KEF
Mer information: Koncernredovisning enligt K3 

Datum & Tid

Datum: 29 nov, 2021 - 30 nov, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

- Fokus på kommunala bolag

Lär dig grunderna i koncernredovisning för kommunala koncernbolag enligt K3. Det finns vissa olikheter för när det gäller koncernredovisning enligt K3 och kommunernas sammanställda redovisning. Lär det dig grunden enligt K3 och förstå skillnaden mellan kommunens behov i de sammanställda räkenskaperna.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Koncernredovisning enligt K3

En praktisk grundkurs där vi varvar teori och praktik. Fokus kommer att vara K3 men vi kommer även belysa skillnader gentemot den kommunala koncernen dvs sammanställda räkenskaper.

 

Du lär dig följande:

  • Upprätta förvärvsanalyser både för hel- och delägda dotterbolag.
  • Hantering av bolag som förvärvas under löpande år.
  • Upprätta en koncernkonsolidering dvs summering av ingående bolags balansräkningar och resultaträkningar med tillhörande elimineringar.
  • Beräkning av och eliminering av internvinster
  • Beräkning av koncernmässigt realisationsresultat vid avyttring av dotterbolag.
  • Hantering av minoritetsintressen
  • Konsolidering av intressebolag enligt kapitalandelsmetoden.

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som sysslar med koncernredovisning i kommunala bolag. Du kan antingen jobba i ett kommunalt bolag eller i en kommun och vara involverad i koncernredovisningen.

 

Föreläsare

Marcus Johansson är redovisningsspecialist på Aspia med ett särskilt fokus på svensk redovisning för kommuner/regioner och bolag. Han är sedan 2017 ledamot i RKRs expertgrupp och har med andra ord varit med att ta fram och uppdatera samtliga rekommendationer med anledning av den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Marcus var också huvudansvarig för framtagandet av RKRs idéskrift om leasing som presenterades på SKR:s bokslutsdagar i december 2020. Marcus har sin bakgrund som auktoriserad revisor på PwC, men har också jobbat på Bokföringsnämnden samt är medlem i FARs operativa grupp för finansiell rapportering - redovisning.

 

Kursledare

Göran Andersson har mer än 25 års erfarenhet av kommunal verksamhet. Göran har varit aktiv inom social, utbildning, samhälle och central verksamhet. Med erfarenhet från dessa områden både som controller, ekonomichef och förvaltningschef har Göran lång erfarenhet att delge deltagarna. Han verkar numera på Kommunalekonomernas förening (KEF) och är utbildad coach med stort intresse för ledarskap.

Information

Sista anmälningsdag
19 nov, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 6 900 kr
Icke-medlem: 7 900 kr

Boka senast 29 september och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram