Sammanställda räkenskaper, grundkurs

Datum/Tid
Datum: 24 okt, 2019 - 25 okt, 2019
Tid: 09:30 - 15:45

Ort
Scandic Anglais


Lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft 2019 innehåller betydligt fler regler om sammanställda räkenskaper än tidigare lagstiftning. Eftersom lagstiftningen nu är tydligare kommer många att behöva göra förändringar i förhållande till hur man redovisat tidigare. Kommunalekonomernas förening inbjuder nu till en grundkurs som riktar sig främst till dig som praktiskt ska vara delaktig i upprättandet av de sammanställda räkenskaperna.

Program – Sammanställda räkenskaper, grundkurs (pdf) 

 

Kursens innehåll

Kursen tar bland annat upp följande frågor,

 • Utgångspunkter och motiv för de sammanställda räkenskaperna.
 • Lagstiftning och normgivning som påverkar de sammanställda räkenskaperna.
 • Definition, avgränsning och metod för konsolidering.
 • Tillämpningsproblem i den sammanställda redovisningen avgränsning.
 • Förvärvskalkyl.
 • Elimineringar och justeringar, hantering av skilda redovisningsprinciper. Vad behöver man särskilt uppmärksamma för bolag som tillämpar BFN:s regelverk K2 respektive K3.
 • Genomgång av särskilda problem t.ex. obeskattade reserver, försäljning av
  anläggningstillgångar och finansiell leasing inom ”den kommunala koncernen”.
 • Genomgång av problem som kan uppstå p.g.a. ändrad redovisningsprincip eller rättelse av fel i förhållande till tidigare år.
 • Kassaflödesanalys.
 • Förvaltningsberättelsens innehåll och utformning.
 • Tilläggsupplysningar.
 • Vilka krav ställs på de kommunala företagens uppgiftslämnande?
 • Systemdokumentation och räkenskapsinformation för den sammanställda redovisningen.
 • Analysen – möjligheter och fallgropar.

Kursen innehåller en mängd praktiska övningsexempel där lösningsförslagen utgör en del av kursdokumentationen. Under dagarna lämnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte och möjlighet att ta upp egna frågeställningar.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig i kommun och region som ska arbeta med upprättande av sammanställda räkenskaper. Kursen lämpar sig för både dig som är nybörjare och för dig som har erfarenhet av sammanställd redovisning och vill fördjupa dina kunskaper.

 

Föreläsare

Per-Åke Brunström, Certifierad revisor, EY. Per-Åke har erfarenhet av sammanställd redovisning både som revisor och konsult, han har bl.a. upprättat koncernbokslut och infört koncernrapporteringsrutiner i ett flertal stora kommuner

Ola Eriksson, kanslichef, KEF.  Ola har lång erfarenhet som utbildare och författare inom området kommunal redovisning.

Pris

Medlem: 6 400 kr
Icke-medlem: 7 400 kr

Boka senast 23 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

23 sep, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Sammanställda räkenskaper, grundkurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer att genomföras som distansutbildningar.

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer