Sammanställda räkenskaper, grundkurs

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 14 okt, 2021 - 15 okt, 2021 Tid: 10:00 - 16:30

Plats: Saturnus konferens, Stockholm

 

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en grundkurs som riktar sig främst till dig som praktiskt ska vara delaktig i upprättandet av de sammanställda räkenskaperna.

 

Kursens innehåll

Program - Sammanställda räkenskaper, grundkurs (pdf)

Kursen tar bland annat upp följande frågor,

 • Utgångspunkter och motiv för de sammanställda räkenskaperna.
 • Lagstiftning och normgivning som påverkar de sammanställda räkenskaperna.
 • Definition, avgränsning och metod för konsolidering.
 • Tillämpningsproblem i den sammanställda redovisningen avgränsning.
 • Förvärvskalkyl.
 • Elimineringar och justeringar, hantering av skilda redovisningsprinciper. Vad behöver man särskilt uppmärksamma för bolag som tillämpar BFN:s regelverk K2 respektive K3.
 • Genomgång av särskilda problem t.ex. obeskattade reserver, försäljning av
  anläggningstillgångar och finansiell leasing inom ”den kommunala koncernen”.
 • Genomgång av problem som kan uppstå p.g.a. ändrad redovisningsprincip eller rättelse av fel i förhållande till tidigare år.
 • Kassaflödesanalys.
 • Förvaltningsberättelsens innehåll och utformning.
 • Tilläggsupplysningar.
 • Vilka krav ställs på de kommunala företagens uppgiftslämnande?
 • Systemdokumentation och räkenskapsinformation för den sammanställda redovisningen.
 • Analysen – möjligheter och fallgropar.

Kursen innehåller en mängd praktiska övningsexempel där lösningsförslagen utgör en del av kursdokumentationen. Under dagarna lämnas utrymme för att ta upp egna frågeställningar.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig i kommun och region som ska arbeta med upprättande av sammanställda räkenskaper. Kursen lämpar sig för både dig som är nybörjare och för dig som har erfarenhet av sammanställd redovisning och vill fördjupa dina kunskaper.

 

Föreläsare

Per-Åke Brunström, Certifierad revisor, EY. Per-Åke har erfarenhet av sammanställd redovisning både som revisor och konsult, han har bl.a. upprättat koncernbokslut och infört koncernrapporteringsrutiner i ett flertal stora kommuner

 

Hans Petersson, KEF.  Hans har lång erfarenhet som utbildare och författare inom området kommunal redovisning.

Information

Sista anmälningsdag
13 sep, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 6 400 kr
Icke-medlem: 7 400 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram