Integritetspolicy

dev.kef.se som drivs av Kommunalekonomernas förening står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning till denna integritetspolicy i Kommunalekonomernas förenings regi.

I Kommunalekonomernas förening (org. nr 813600-2287) är våra medlemmar, kunder och användares personliga integritet av stort vikt. Kommunalekonomernas förening behandlar personuppgifter vid ansökan om medlemskap eller vid anmälan till någon av kommunalekonomernas förenings övriga tjänster. Vi har som personuppgiftsansvariga en skyldighet att lämna information till de registrerade användarna. Av denna anledning lämnas information där vi förklarar vilka typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa till. Policyn kan ändras över tid, ta därför löpande del av denna. Vi tar inte ansvar för att extra webbsidor vi länkar till följer denna integritetspolicy.

Personuppgifter

Kommunalekonomernas förening kommer att behandla personuppgifter som erhållits från dig, din arbetsgivare, dina kollegor eller annan. Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt och lagar. Kommunalekonomernas kommer att behandla personuppgifter för att,

 • Hantera en ansökan om medlemskap i KEF eller tillgång till tjänster med anledning av ditt medlemskap.
 • Hantera en anmälan till och deltagande vid våra utbildningar, events och seminarier.
 • Hantera en beställning av vår tidskrift Kommunal ekonomi eller övriga publikationer.
 • Hantera en anmälan till våra prenumerationstjänster.
 • Marknadsföra våra tjänster och utbildningar.
 • Marknadsundersökningar eller andra enkätundersökningar och utvärderingar.
 • Hantera en beställning av platsannonsering eller övrig annonsering.
 • Hantera frågor eller annan kontakt som tagits med oss i övrigt.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vid ansökningar, anmälningar och beställningar eller vid annan kontakt med oss kan vi komma att registrera, namn, adress, titel, telefonnummer, e-post adress, fakturaadress. I övrigt behandlas de personuppgifter som du själv valt att lämna till oss.

Vi samlar inte in och behandlar känsliga personuppgifter så som information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock ha valt att själv lämna viss information som allergier eller önskan om viss kost på någon av våra evenemang och utbildningar. Genom att du gör detta utgår vi ifrån att du samtycker att vi använder dessa uppgifter i enlighet med ändamålen. Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Har du kontroll över dina personuppgifter?

En gång per kalenderår skickar vi ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig som medlem. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter på dina medlemssidor eller begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta medlem@kef.se. Du kan när som helst ta bort ditt samtycke. Notera dock att om du väljer att inte lämna ditt samtyck till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra tjänster eller produkter till dig.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att kunna behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför ha en laglig grund för behandling av dina personuppgifter. Det kan vara exempelvis ett samtycke men det kan även vara att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal, fullgöra en rättslig förpliktelse eller nödvändig med stöd av intresseavvägning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att,

 • Marknadsföra utbildningar, evenemang och andra tjänster samt att sammanställa statistik. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigande intresse av att kunna nå ut till dig med relevant information. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss.
 • Har du anmält dig till våra events/utbildningar eller om någon annan anmält dig är vi tvungna att behandla dina uppgifter för att sköta fakturering, bekräftelser och utvärderingar etc.
 • Har du beställt någon av våra tjänster, prenumerationer är vi tvungna att behandla dina uppgifter för att sluta ett avtal.
 • Vid godkänt medlemskap kommer KEF att lagra de uppgifter du lämnat för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig som medlem samt för fakturering av medlemsavgift.

Kommunalekonomernas förening kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part.. Personuppgifter kan dock komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning. Personuppgifter kan lämnas ut för att fullgöra din order eller deltagande vid utbildningar och events.

Kontaktperson

För mer information kontakta Göran Persson Lingman, goran@kef.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram