Tjänster vi erbjuder

Tjänster förutom kurser, seminarier, evenemang och konferenser

Vi som arbetar på KEF:s kansli har en bakgrund som innebär att vi utöver de kurser, seminarier, evenemang och konferenser som vi erbjuder även åtar oss enskilda uppdrag inom ett antal områden. De kompetenser vi kan erbjuda baseras på vår erfarenhet från tidigare tjänster och konsultuppdrag inom kommuner, revisionsföretag, managementföretag, IT-företag och konsultföretag med tjänster riktade mot offentlig sektor.

Du kan på denna sida läsa om vårt utbud av dessa tjänster;

Om du är intresserad av att komma i kontakt med oss avseende någon/några av de tjänster vi erbjuder så är du välkommen att kontakt oss via vårt kansli via medlem@kef.se  eller via telefon: 0720-605010

Ekonomichefsprogram

KEF erbjuder tre olika program för dig som jobbar som, eller kommer att jobba som ekonomichef. Två program är nya för 2020; "Ny eller blivande ekonomichef samt "Utvecklingsprogram för ekonomichefer", medan ”Ekonomichefer som leder” körs för andra året i rad.
Läs gärna mer om våra tre ekonomichefsprogram under kef.se/ekonomichefsprogram »

Ny eller blivande ekonomichef

Det här utbildningsprogrammet är speciellt framtaget för dig som är ny i rollen som kommunal ekonomichef. Kursen passar också bra för dig som arbetar som biträdande ekonomichef eller som så småningom ska träda in i rollen som ekonomichef. Utbildningen genomförs i Stockholmsregionen vid totalt sex dagar, fördelat på två tillfällen.


Läs mer »

Ekonomichefer som leder

(KEF i samarbete med Public Partner)

Programmet riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap. Målgrupp för utbildningen är t ex ekonomichef, ekonomidirektör eller enhetschef inom ekonomiområdet, verksam inom kommun och region. Utbildningen genomförs i Stockholmsregionen under totalt åtta dagar, vid fyra tillfällen.


Läs mer »

Utvecklingsprogram för ekonomichefer

Det här utbildningsprogrammet har fokus på strategiska framtidsfrågor. Målgrupp är ekonomichefer inom kommun och region. Programmet genomförs i Stockholmsregionen och omfattar totalt nio och en halv dag, fördelat på fyra träffar.


Läs mer»

Certifierad kommunalekonom

Kommunalekonomernas förening lanserar nu ett kompetensutvecklingsprogram som leder till titeln certifierad kommunalekonom.  De första utbildningarna kommer att finnas i vårt utbud under hösten 2017.

Varför ett certifieringsprogram?

Syftet är att säkerställa en gedigen kompetens hos ekonomer i kommuner, landsting och regioner och därmed också stärka professionaliteten i yrkesrollen.

Du som ekonom får ett stöd för att planera, utveckla och underhålla din kompetens samt att också få ett bevis på att du har tillgodogjort dig de kunskaper som ingår i utbildningens olika delar.

Du som arbetsgivare får en trygghet vid rekrytering att ekonomen har rätt kunskaper. Du får också också ett stöd för kompetensutvecklingsplanering av dina medarbetare. Att erbjuda möjligheten att bli certifierad kan också vara ett bra argument vid rekrytering. Läs mer här.

Coaching för medlemmar

Vi utökar vår verksamhet och erbjuder nu coaching till våra medlemmar. Genom professionell coaching kan du få hjälp att utvecklas i din ekonomroll.

Coaching är en effektiv form av kompetensutveckling. Du vill nå en förändring i någon del av din yrkesroll och är beredd att ta ansvar för utvecklingen. Genom coaching får du hjälp att definiera nuläget och din målbild. Med hjälp av konkreta verktyg och kraftfulla frågor arbetar du och din coach mot målet. Läs mer här.

Controllerprogrammet

Utgångspunkten är att rusta controllers och ekonomer för framtida utmaningar. Grundprogrammet omfattar totalt åtta utbildningsdagar, fördelade under en längre period. Det finns även möjlighet att ni själva väljer innehåll och antal dagar, utifrån nedanstående fyra block.

Utbildningen omfattar följande innehåll fördelat på fyra olika block:

 • Controllerns roll och framtidens controller
 • Att skriva och kommunicera ekonomi
 • Coachande förhållningssätt
 • Ekonomen som analytiker

Läs mer om Controllerprogrammet»

Kompetensinventering

KEF erbjuder nu möjligheten att få en överblick över medarbetarnas kompentens genom att göra en kunskapsinventering. Kunskapsinventeringen är helt anonym. Efter genomförd inventering sammanställs kunskapen, där det framgår inom vilka områden som gruppen har goda kunskaper, eller om det finns områden som gruppens kunskaper behöver förbättras.

Kunskapsinvesteringen omfattar tre kärnområden för ekonomiarbetet:

» Kommunal redovisning

» Moms

» Kommunalrätt

Dessa tre kunskapsområden används dagligen av de som jobbar inom ekonomiområdet, oavsett om det görs medvetet eller omedvetet. Det är därför av yttersta vikt att arbetet och dagliga beslut vilar på goda kunskaper.

Läs mer om Kompetensinventering»

Kartläggning av kompetensbehov

Vårt arbete med kompetenskartläggning baseras på ett egenutvecklat verktyg som vi kallar "Ta Steget". Det är ett verktyg, en modell, för att skatta sina kompetens-utvecklingsbehov. Vi har tagit fram en metodskrift och en handledning för att du ska kunna arbeta med modellen.

Syftet med modellen är att kunna fungera som underlag för beslut om olika typer av kompetensutveckling för ekonomer i kommuner och landsting. Modellen mäter:

 • Kunskapsnivå
 • Erfarenhet
 • Utvecklingsbehov

Varje mätning görs inom ett eller flera av de 40-tal kompetensområden som modellen omfattar.

Verktyget vänder sig till föreningens medlemmar samt arbetsgivare. Ta steget är ett webbaserat stöd för:

 • Dokumentation av den egna kompetensen.
 • Planering av den egna kompetensutvecklingen.
 • Dokumentation av befintlig och önskad kompetens i arbetsgruppen.

Läs mer här.

Översyn av ekonomistyrning - öka din effektivitet

KEF har tagit fram ett analyspaket för att kartlägga vad budgetansvariga anser om sina förutsättningar att bedriva en god ekonomistyrning. Syftet är att hjälpa till med underlag för att utveckla ekonomistyrningen samt att identifiera var de goda exemplen finns och sprida information om dessa. Paketet består av en webbaserad enkät och en rapportdatabas med närmare 300 svarsbilder.

Idag är det ett 80-tal kommuner som genomfört undersökningen med flera tusen svar i databasen. Vi har med dessa undersökningar skapat ett bra underlag för fortsatta studier och är nu mogna att ta nästa steg.

Läs mer här.

Hemma-hos-utbildningar

De flesta kurser och seminarier som arrangeras av KEF kan vi även genomföra på beställning i din egen organisation. Det kan vara kurser som redan finns i vårt kursutbud eller någon annan kurs som du själv vill komponera tillsammans med oss. Vi erbjuder även specialdesignade kurser som bara utförs On demand.

Det kan vara enskilda kommuner eller landsting som beställer en utbildning eller några kommuner i samarbete som beställer. Oftast går dessa kurser att genomföra till ett lägre pris eftersom du slipper en längre resa samt att vi kan hålla lokalkostnaderna nere.

Exempel på kurser som genomförts som hemma-hos-utbildningar under senaste åren är:

 • Ekonomen som analytiker
 • Ekonomen i ledningsgrupp
 • Exploateringsredovisning
 • Intern kontroll och styrning
 • Kommunal ekonomi för ekonomiassistenter
 • Excel och Powerpoint
 • Controllerprogram

Läs mer här

Utveckla och förbättra ekonomistyrningen
– med hjälp av BEEM-modellen

KEF erbjuder er att utvärdera er ekonomistyrning med stöd av KEF:s tjänst BEEM-modellen. Resultatet av utvärderingen ska ge ökad kunskap om hur effektiv organisationens ekonomistyrning upplevs. BEEM-modellen ger organisationen underlag för att förbättra och effektivisera sin styrning.

Utvärderingen ger kommunledningen ett underlag kring hur ekonomioch verksamhetsstyrning upplevs fungera via budgetansvarigas och andra intressenters uppfattning om förutsättningarna. Exempel på andra intressenter kan vara: budgetchef, redovisningschef, kvalitetsstrateg, verksamhetsutvecklare etc.

Läs mer om: Utveckla och förbättra ekonomistyrningen – med hjälp av BEEM-modellen »

Upphandling av ekonomisystem - från kvalificering till upphandling

Vi har kunskap och erfarenhet av upphandling av ekonomisystem. Framförallt i rollen som leverantör av ekonomisystem till kommuner och landsting. Den kunskapen har inneburit att vi anlitats i ett flertal uppdrag från kommuner i deras projekt kopplade till upphandling av ekonomisystem.

Uppdragen har inneburit att vi deltagit i allt från att konstruera kvalificeringsunderlag i upphandlingar, kravspecifikationer till slutliga upphandlingsunderlag.

Vi har även anlitats av kommuner i uppstartsmöten i samband med upphandlingar för att beskriva hur marknaden ser ut, konkurrenssituationen inkl vilka leverantörer som finns samt prisbilden på befintliga ekonomisystem. Läs mer här.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram