Ekonomichefsprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEF erbjuder tre olika program för dig som jobbar som, eller kommer att jobba som ekonomichef. Två program är nya för 2020; “Ny eller blivande ekonomichef samt “Utvecklingsprogram för ekonomichefer”, medan ”Ekonomichefer som leder” körs för andra året i rad.

 

Ny eller blivande ekonomichef

 

Informationsblad - Ny eller blivande ekonomichef (pdf)

KEF:s nya utbildningsprogram ”Ny eller blivande ekonomichef” är speciellt framtaget för dig som är ny i rollen som kommunal ekonomichef. Kursen passar också bra för dig som arbetar som biträdande ekonomichef eller som så småningom ska träda in i rollen som ekonomichef.

Kursen inriktas i hög grad på kunskaper som är unika för kommunal sektor, vilket gör den särskilt nyttig för dig som kommer från privat sektor. Utbildningen ger en möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med kollegor i likande situation runt om i landet. Det leder ofta livslånga kontakter som är mycket användbara i yrkesrollen.


Om programmet

Programmet omfattar sex fullspäckade dagar, uppdelat på två tillfällen under 2020. Vi lägger fokus på centrala kommunalekonomiska frågor i kommunerna, där du får kunskap som kommer att hjälpa dig i din framtida karriär. Vissa kvällsaktiviteter kommer även att förekomma.

KEF:s utbildningsprogram ”Ny eller blivande ekonomichef” rustar deltagaren med de grundläggande kommunalekonomiska frågorna samt frågor som rör ledarskap. Efter genomförd utbildning kommer deltagaren vara rustad att möta de grundläggande sakfrågor som en ekonomichef ställs inför i sin vardag. Målgrupp Programmet vänder sig till nyanställda ekonomichefer centralt eller erfarna ekonomichefer ute på förvaltningarna. Även personer som jobbar centralt i kommunen och som har en kommande karriär som ekonomichef, har stor nytta av programmet.

 

Kontakt och förfrågningar

Göran Andersson, KEF
0720- 61 70 60, goran.andersson@kef.se

Hans Petersson, KEF
072-505 29 28, hans.petersson@kef.se

 

Till kurssidan

 

 

 

 

Ekonomichefen som leder

(KEF i samarbete med Public Partner)

 

Informationsblad - Ekonomichefen som leder (pdf) 

Programmet riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap. Målgrupp för utbildningen är t ex ekonomichef, ekonomidirektör eller enhetschef inom ekonomiområdet, verksam inom kommun och region. Utbildningen genomförs i Stockholmsregionen under totalt åtta dagar, vid fyra tillfällen.

Programmet tar fasta på det komplexa i ekonomens ledarskap och som ger sitt uttryck i form av att vara:

 • Ledare i en politiskt styrd organisation
 • Ledare i en organisation utifrån sin professionella roll
 • Ledare för andra ekonomer
 • Medlem i eller ledare av en ledningsgrupp
 • Ledare för sig själv

Programmet kommer att ge dig:

 • Insikter om dig själv och ditt sammanhang
 • Utvecklade förmågor som ledare
 • Verktyg i dina olika ledarroller
 • Nätverk för din fortsatta ledarutveckling

Under programmet kommer du få jobba med att formulera din egen ledardeklaration. Den fungerar som en plattform och utgör ett viktigt stöd i din ledargärning. Ledardeklarationen hjälper dig att ha fokus på din önskan om fortsatt utveckling.

Programmet bedrivs som internat vid fyra tillfällen (2+3+2+1 dagar). Inom ramen för programmet formas lärpar för att ge möjlighet till fördjupning mellan träffarna. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. En fast kursledning från Public Partner kombineras med olika gästspel.

 • Modul 1: Leda i och för en helhet.
 • Modul 2: Leda grupp och i partnerskap.
 • Modul 3: Leda i förändring och för förflyttning.
 • Modul 4: Leda mig själv för uthållighet och hållbarhet.

Över modulerna kommer fokus att finnas på det egna ledarskapet, nuläge, utveckling och långsiktighet


Kontakt och förfrågningar

Helena Sjöholm, kursledare, Public Partner
0738-388062 , helena@publicpartner.se

 

Till kurssidan

 

 

 

Utvecklingsprogram för ekonomichefer

 

 

Informationsblad - Utvecklingsprogram för ekonomichefer (pdf)

Det här utbildningsprogrammet har fokus på strategiska framtidsfrågor. Målgrupp är ekonomichefer inom kommun och region.

Programmet genomförs i Stockholmsregionen och omfattar totalt nio och en halv dag, fördelat på fyra träffar.

För att klara av de utmaningar som framtidens ekonomichefer ställs inför, visar forskning att vår kunskap inom flera områden måste stärkas. Vi behöver dessutom färdigheter och förmågor inom andra områden än endast ren ekonomistyrning. Både din personliga och professionella utveckling kommer att vara avgörande för din egen och din verksamhets framgång. Framtidens ekonomichef är en strategisk ledare med förmåga att lyfta blicken, kunna ge kreativa lösningar på viktiga frågor samt kunna utforska nya möjligheter.

Framtiden ställer mycket höga krav på att snabbt kunna leverera information och beslutsunderlag, vilket kräver att du måste vara både verksamhetsnära och kommunikativ i ditt ledarskap. Förutom att ha erfarenheter och kunskaper från ett ekonomistyrningsperspektiv, kommer det dessutom vara än viktigare att satsa på utveckling inom chefs- och ledarskapsperspektivet. Att vilja och kunna leda andra människor, värdesätts lika högt som din erfarenhet som ekonom.

 

Om utbildningsprogrammet

Vi på KEF erbjuder nu dig möjligheten att delta på vårt utvecklingsprogram för ekonomichefer, med inriktning på strategiska framtidsfrågor. Målgrupp för utbildningsprogrammet är ekonomichefer inom kommun och region. Hela programmet är uppdelat på fyra block och omfattar totalt 9,5 dagar fördelade på ett år. Genom programmet har du möjlighet att bygga ditt personliga nätverk med kollegor inom samma område.

Utbildningsprogrammet innehåller flera strategiska områden:

 • Framtidens ledarskapsroll
 • AI och digitalisering för framtiden
 • Strategiska ekonomichefsfrågor
 • Kommunikation och konflikthantering för högpresterande medarbetare
 • Ledarskapscoachning och förändringsledning
 • Ekonomistyrning med fokus på framtidsfrågor

Du behöver vara rätt rustad för att möta framtiden, oavsett om du jobbar inom offentlig, privat eller statlig verksamhet!

Programmet beräknas starta senhösten/vintern 2020 och pågå under ett år framåt.


Kontakt och förfrågningar

Roland Svensson, KEF
072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

Ingela Karlsson, KEF
070-381 48 50, ingela.karlsson@kef.se

 

Till kurssidan

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram