Hemma-hos-utbildningar

Vi arrangerar kurser hemma i din organisation

De flesta kurser och seminarier som arrangeras av KEF kan vi även genomföra på beställning i din egen organisation. Det kan vara kurser som redan finns i vårt kursutbud eller någon annan kurs som du själv vill komponerar tillsammans med oss. Vi erbjuder även specialdesignade kurser som bara utförs On demand.

Det kan vara enskilda kommuner eller landsting som beställer en utbildning eller några kommuner i samarbete som beställer. Oftast går dessa kurser att genomföra till ett lägre pris eftersom du slipper en längre resa samt att vi kan hålla lokalkostnaderna nere.

Exempel på kurser som genomförts On demand under senaste åren är:

  • Ekonomen som analytiker
  • Ekonomen i ledningsgrupp
  • Exploateringsredovisning
  • Intern kontroll och styrning
  • Kommunal ekonomi för ekonomiassistenter

Om du är intresserad av att genomföra någon eller några kurser hemma hos dig så är du välkommen att kontakta oss på kansliet.

 

Specialdesignade kurser – On demand

Kommunal ekonomi för chefer

Syftet med denna endagsutbildning är att öka chefers kunskaper i kommunal ekonomi. Utbildningen är en ”on demand utbildning” som ges lokalt i kommuner och landsting...
LÄS MER>>


Kommunal ekonomi för politiker

Syftet med denna endagsutbildning är, att i samarbete med kommunens egna ekonomer, öka politikers övergripande kunskaper och förståelse för kommunal ekonomi. Utbildningen är en ”On demand utbildning” som ges lokalt i kommuner och landsting...
LÄS MER>>


Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

Bevakning och analys av omvärlden har aldrig varit mer aktuellt än vad det är just nu. De så kallade megatrenderna påverkar oss i allt större utsträckning ibland utan att vi ens är medvetna om dem. Frågan är hur vi kan bli mer aktiva i vår bevakning och analys av omvärlden och reflektera över hur det påverkar vår kommun/region eller Sverige i stort...
LÄS MER>>


Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor?

Intern kontroll har länge setts som ett nödvändigt ont som enbart stjäl dyrbar tid från verksamheten. Tänk om det istället är så att den interna kontrollen, som är en viktig del av verksamhetsutvecklingen, är en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet? För att kunna nå dit är det viktigt att arbeta systematiskt med riskanalys och ha bra verktyg och metoder för detta ändamål. Kursen är lämplig för de kommuner och landsting som vill vidareutveckla sin riskanalys...
LÄS MER>>


Årsredovisningen - en viktig del av de förtroendevaldas verktygslåda

Ytterst har de förtroendevalda i uppgift att utöva ansvarsutövningen. Som en viktig del i detta ska de granska, upprätta eller besluta om årsredovisningen. Vad står det egentligen i en årsredovisning och varför står det som det gör? Vilka delar av årsredovisningen måste man som förtroendevald förstå och hur hänger de olika delarna ihop? På denna kurs får du ökade möjligheter att konkret förstå och kritiskt läsa en kommunal/landstingskommunal årsredovisning. Kursen innehåller även ett antal diskussioner kring årsredovisningens utformning...
LÄS MER>>


Framtidens ekonomroll

Rollen som ekonom och controller utvecklas alltmer till att bli en ”möjliggörare” i kommun, landsting och region. Det innebär att kraven och förväntningarna på ekonomrollen ökar. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar behövs troligtvis fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bland annat kommunikation, ledarskap och omvärldsbevakning...
LÄS MER>>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram