KEFs kansli har fått förstärkning av Johan Skeri och Göran Persson Lingman

Kansliet har två nya medarbetare på huvudkontoret i Gävle.  Johan Skeri (t.h) och Göran Persson Lingman (t.v) är nya utbildningsledare på KEF.    Mer om Johan Bor: Mora Familj: Fru och en dotter på 11 år, samt en labbevalp På fritiden: Idrott, föreningsliv och jakt Dit reser jag gärna: Där solen lyser, oavsett temperatur Utbildning: Civilekonom (fördjupningar inom systemvetenskap/processer/LEAN), brandman Yrkesbakgrund: Länsstyrelsen Gävleborg, F d Banverket, Mora kommun (inkl brandman 10 år), PwC Ekonomerna inom kommunernas mjuka sektorer; såsom socialtjänst och utbildning, blir främsta målgruppen för Johan Skeri när han lämnar PwC och börjar arbeta som utbildningsledare på KEF. –Jag vill veta hur de som deltar i utbildningen tänker idag och vad de vill i framtiden, vill gärna vara delaktig i deras resa säger han. Bakgrunden som både ekonom och socialchef kommer väl till pass när Johan Skeri nu tar klivet från revisions- och konsultbolaget PwC till KEF. Han förstärker föreningens kansli och ser fram emot att bygga vidare på utbudet av utbildningar för medlemmar med jobb i kommunernas mjukare verksamheter. –Det som driver mig är att möta medlemmarna och deras behov av kompetensförstärkning, säger han. Johan Skeri har lång erfarenhet av att utbilda ekonomer och chefer i kommuner och
Läs mer...

Digital kurskatalog för hösten 2017

Nu kan du planera din kompetensutveckling för hösten innan semestern. Vi har en hel del nya kurser och konferenser i år. Nya kurser i höst är bland annat, Processbaserad verksamhetsutveckling (26/9 + 11–12/10) Att leda och arbeta i projekt (19–20/9, 13–14/11) Upphandling och konkurrens för ekonomer (20/9) Etik för kommunalekonomer (28/11) ….Och fortsättningsdagar på vår populära kurs ”Att tala och skriva ekonomi” Ta del av alla våra nya kurser i kurskatalogen. Ladda ner den här >> Alla kurser är inte öppna för anmälan men planera in dem i kalendern redan nu!
Läs mer...

Debatt – Ansvarsfördelningen är helt annorlunda i kommunsektorn

I Kommunal Ekonomi nr 3 2017 förklarar och argumenterar SKYREVS PerÅke Brunström för de skriftliga uttalanden sakkunniga revisorer tillämpar allt oftare. Nedan svarar ekonomidirektörerna Gustavsson/Ömossa och ifrågasätter bland annat revisorernas bristande praxis.     PerÅke Brunströms svar på vår debattartikel ger mer frågor än svar. Först uppger Brunström att ansvaret för att upprätta årsredovisningen är kommunstyrelsens. Samtidigt ska vi ekonomidirektörer uttala oss som om vi vore ansvariga för årsredovisningen. Ännu mer förbryllade blir vi att det förväntas av oss att vi ska intyga att vi inte utsatts för några politiska påtryckningar. Påtryckningar om vad – att skriva under intyget? Om det nu är ett så viktigt dokument för de förtroendevalda revisorernas biträde i sitt arbete, varför ser det så olika ut hur det används bland kommuner, landsting och regioner. I över hälften av landets landsting och regioner används inte, eller skrivs ej dessa intyg under. Inom ett och samma konsultföretag kan sättet att hantera dessa intyg variera. Bara det visar orimligheten i detta. Om undertecknade varit förtroendevalda revisorer hade vi förväntat oss större stringens hos de konsulter som upphandlats som biträde. Vi har i vår debattartikel inte sagt att det väckt ilska hos de som ska underteckna, utan snarare att
Läs mer...

Nytt nummer av Kommunal ekonomi med tema samhällsbyggnad – vem bygger landet?

I årets tredje nummer av Kommunal Ekonomi tar vi en titt på samhällsbyggande. Bristen på billiga bostäder kan till stor del skyllas på bristande politik och den statliga byggbonus som skulle får fart på byggandet fungerar sådär. I Norrköping träffar vi förste revisor Örjan Högberg som gjort en intressant yrkesresa och som håller hårt på revisionens oberoende. Och snart har landstingen gjort sitt, direktvalda regioner tar över för att bland annat axla det regionala utvecklingsansvaret i länen. På forskarsidorna läser vi om urbanisering från olika perspektiv. Clarry gör förstås sitt bästa för att sätta kommunen på kartan, men det går grus i maskineriet…   Klicka på bilden för att läsa hela tidningen!
Läs mer...

KEF höll seminarium i Intern kontroll på GFOA konferensen i Denver, Colorado

Förra veckan var delar av kansliet och styrelse samt specialinbjudna medlemmar i KEF på plats i Denver, Colorado för att delta på den årliga konferensen som arrangeras av Government Finance Officers Association (GFOA). Roland Svensson, KEF och Jörg Bassek, Sektorschef verksamhetsstöd i Borlänge kommun och styrelseledamot i KEF fick äran att hålla i ett av seminarierna på konferensen tillsammans med Jeff Right, CPA, CIA, Plante & Morran från Chicago. Seminariet gick under namnet ”Expanding the boundaries of Internal controll” och lockade nära 800 kommunalekonomer från Canada och USA. Salen fylldes snabbt upp och åhörare stod längst sidorna för att få plats. Seminariet avhandlade hur de som ansvarar för Intern kontroll tenderar att fokusera sin uppmärksamhet på taktiska mål och risken för förlust snarare än på bredare strategiska mål och risken för förlorade möjligheter. Om du är intresserad av att ta del av dokumentationen från seminariet hittar du den här.  
Läs mer...

Nytt nummer av Kommunal Ekonomi med tema god ekonomisk hushållning

I årets andra nummer av Kommunal Ekonomi kan du läsa om jakten på den goda hushållningen. Trots att lagkraven ökat och preciserats är det svårt att hitta det riktigt goda exemplet. Inom vissa sektorer, exempelvis VA, kan det vara lätt att skjuta på investeringar. Skellefteå gör tvärtom, och satsar på nytt vattenverk. På landstingssidan kikar vi på sjuksköterskebristen – om det nu verkligen är en brist? Region Östergötland provar nya grepp för att klara sin bemanning vad gäller sköterskor. Och Clarry är förstås på tårna vad gäller god hushållning. Nja, inte alltid … Klicka på bilden för att läsa hela tidningen. 
Läs mer...

Vem har ansvaret för årsredovisningen?

Det är inte bara den nya redovisningslagen som väcker debatt ute den kommunalekonomiska världen. I det kommande numret av Kommunal Ekonomi tas frågan upp vem som ansvarar för årsredovisningen, apropå att revisorer allt oftare vill se intyg på att lämnad information är korrekt. Revisorer i kommunsektorn kräver allt oftare ett intyg på att årsredovisning och lämnad information är korrekt. Oftast faller det på de högsta tjänstemännen att underteckna intygen – men det är styrelsen som ansvarar för årsredovisningen. Klargör ansvarsfrågan, kräver ekonomidirektörerna Nils-Eric Gustavsson och Anette Ömossa. 2016 har just lagts till handlingarna och 2017 börjat. Inom kommuner, landsting och regioner pågår just nu ett intensivt arbete att sammanställa och analysera vad invånarna fick för de skattemedel som de tillförde verksamheterna förra året. Analyser och berättelser skrivs på många nivåer inom de olika organisationerna, vilka ytterst skall utmynna i en övergripande årsredovisning. Syftet med redovisningen till respektive fullmäktige är, utöver att beskriva måluppfyllelse och resursförbrukningen, även att ge grund till beslut om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och bolag. Nu pågår även revisorernas granskning av årsredovisningen. En företeelse som allt oftare dyker upp för den ekonomiansvarige inom kommunen eller landstinget är att ett intyg skall undertecknas, vari man skall intyga att
Läs mer...

Vem blir Årets kommunalekonom 2017? Lämna din nominering!

Varje år delar vi ut utmärkelsen ”Årets kommunalekonom” i syfte att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Pristagaren presenteras på föreningsmötet i Varberg den 24–25 augusti och får ta emot ett stipendium på 20 000 kr. Läs mer om utmärkelsen och se tidigare pristagare här>>   Vem/vilka tycker du ska ha utmärkelsen i år? Lämna din nominering och motivering senast den 1 maj 2017. Lämna din motivering här >>  
Läs mer...

Unit4 – ny partner till KEF

Vi hälsar Unit4 välkommen som ny partner till KEF. Unit4 är en av de största leverantörerna av ekonomisystem till kommuner och landsting i Sverige . Unit4 är dessutom den nästan till 100% dominerade leverantören av ekonomisystem till staten. Du som vill läsa mera om Unit4 kan göra det under “Företagsportalen” här på vår hemsida.  
Läs mer...