Kommunal Ekonomi


KEF:s medlemstidning Kommunal Ekonomi är landets ledande tidning inom kommunal ekonomi. Tidningen läses av ekonomer på alla nivåer inom kommuner och landsting, revisorer, politiker, forskare, konsulter och andra som har ett intresse av den kommunala ekonomin.

Tidningen ägs av Kommunalekonomernas förening som organiserar merparten av de ekonomer som jobbar i landsting och kommuner.

Kommunal Ekonomi har en TS-kontrollerad upplaga på 4 100 exemplar. Den senaste läsarundersökningen utfördes av SKOP. Undersökningen visade att:

89 % har stort/mycket stort förtroende för tidningen

74 %  är mycket nöjda/nöjda med tidningen

53 % läser minst hälften av tidningen

54 % sparar tidningen minst ett halvår

Vill du ha tidningen? Bli medlem i Kommunalekonomernas förening eller prenumerera.
Kontakta oss för mer information på, prenumeration@kef.se eller medlem@kef.se.